Chas Mijnals:“Ik weet niet of de 8 decemberslachtoffers een coup planden”

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Chas Mijnals, voormalig militair en voorzitter van de Nationale Militaire Raad (NMR), gaf in een persconferentie aan wat zijn precieze betrokkenheid was voor, tijdens en na de coup van 1980. Hij vond het zijn plicht dit te doen naar aanleiding van het op de televisie uitgezonden interview van Dew Baboeram met president Bouterse, in het kader van waarheidsvinding, waarin Bouterse heel veel zaken zou hebben aangegeven die volgens hem niet op waarheid berusten. Hij noemde de beweringen van Bouterse ‘geschiedverdraaiing’. Het ging er bij hem vooral om zijn betrokkenheid bij de zogenaamde ‘linkse coup’ te ontzenuwen. Mijnals was ook op de lijst van 8 december 1982 als één van de mensen die beschuldigd waren van het plannen van een coup tegen de militairen. “Ik weet niet of de 8 decemberslachtoffers een coup planden, maar er zijn nooit bewijzen van een linkse coup geweest waar ik onderdeel van was.” Zijn betrokkenheid bij een linkse coup is volgens Mijnals dan ook een verzinsel. Bouterse geeft in zijn interview aan dat de 8 decemberslachtoffers van plan waren een tegencoup te plegen en dat er daarvoor bewijs was.
Mijnals beraamde oorspronkelijke coup
Mijnals heeft aan de wieg gestaan en geeft zelfs met overtuiging aan het plan in elkaar te hebben gezet om de macht in het land over te nemen in de jaren ’80. Dat er doden konden vallen bij de conspiratie was daarbij door de beramers ingecalculeerd. Mijnals ging tijdens de persconferentie uitvoerig in op zijn aandeel bij vooral het meer politieke deel van de overname. De uiteindelijke machtsovername zelf is echter geschied met terzijdestelling van hem. Hij stond er ver buiten, zegt Mijnals. Hij was dan ook boos toen hij hoorde dat het al was gebeurd. Hij legt uit dat zijn denken meer politiek dan militair was en dat hij geloofde dat zaken politiek eerst in orde moesten zijn alvorens tot die stap over te gaan. Reden waarom hij de machtsovername steeds vooruit schoof. Het was nooit de bedoeling dat de militairen zelf zouden regering. Zijn voorstel was om mensen aan te trekken om dat te doen, terwijl zij controle, desnoods als onderministers, zouden uitoefenen. Het was ook nooit de bedoeling om de macht over te dragen aan burgers. Henk Chin a Sen had deze aankondiging buiten hen om gedaan.
Nederland niet betrokken bij coup
Enige bijdrage van Nederland bij de coup van 1980 is volgens Mijnals uitgesloten. Het land was niet betrokken voor of na de machtsovername. De militaire missie van Nederland onder leiding van Hans Valk had sowieso weinig te zeggen in Suriname. Valk zelf wist absoluut niets van een geplande machtsovername. Reden waarom hij teruggeroepen is door Nederland, omdat hij zijn werk niet goed had gedaan.
Bhagwandas kon instructie tot executie 8 december ’82 hebben gegeven
Over de bewuste nacht van de 8 decembermoorden zegt Mijnals ‘heel weinig’ te weten. Hij vernam het nieuws van de moorden achteraf en was er zoals iedereen erg van geschrokken. Sergeant Roy Horb zou volgens hem voorafgaand aan de moorden wel aan zijn mannen hebben medegedeeld dat ‘als zij zouden vernemen dat enkele mensen zouden zijn doodgeschoten, dat dit inderdaad zo zou zijn’. In ieder geval gelooft Mijnals het verhaal dat de 8 decemberslachtoffers op de vlucht zijn doodgeschoten niet. Hij heeft er destijds zelfs op aangedrongen dat dit argument niet gebruikt werd, omdat het hen zou blijven achtervolgen. Mijnals gelooft niet dat de beslissing tot executeren van het brein van Bouterse ontsproten is, aangezien hij juist één van de mensen was die nadacht en niet tot onnodig bloedvergieten zou overgaan. Dat Paul Bagwandas de instructie tot executie heeft gegeven acht hij anders ‘zeer wel mogelijk’.
Gesprekken Baboeram-Bouterse nutteloos
Mijnals stelt dat het interview van Baboeram in zijn ogen ‘nutteloos’ is nu er al een zaak loopt tegen Bouterse. Bovendien is Baboeram maar een persoon en ontbeert hij een onderzoekapparaat. Voorts kan hij geen gerichte vragen stellen om achter de werkelijke waarheid te komen. Mijnals ziet het gesprek van Baboeram met Bouterse dan ook als een ‘onderonsje’. Als Bouterse zijn betrokkenheid bij de 8 decembermoorden had prijs gegeven dan zou hij open deuren hebben gecreëerd voor zijn eigen berechting, legt Mijnals uit. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat Baboeram verwacht had dit te zullen horen van Bouterse. Mijnals heeft op eigen verzoek twee gesprekken met Baboeram gehad die hij als ‘teleurstellend’ heeft ervaren. Verder gelooft Mijnals niet dat er ooit op verzoek van Bouterse een onderzoek naar de moorden door het OM zou zijn ingesteld. ‘Een onderzoek eindigt uiteindelijk niet in een kluis, maar in een conclusie’, redeneert hij.
Amnestie toepassen was verkeerd
De Amnestiewet is volgens Mijnals overigens ook verkeerd. Het is volgens hem onjuist om met een Amnestiewet in te grijpen in een rechtsproces dat al gaande is. Het recht moet volgens Mijnals, die advocaat is, op zijn beloop worden gelaten ongeacht de consequenties ‘want we leven in een rechtsstaat’.

error: Kopiëren mag niet!