Uniforme prijzen voor ‘Vuilniszakkenproject’

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft vanaf zijn aantreden bij de verschillende districtscommissariaten erop aangedrongen in deze periode van de precaire economische situatie naar mogelijkheden uit te kijken om het districtsfonds te versterken. Een van dez mogelijkheden is onlangs in een meeting met de districtscommissarissen besproken. Het gaat om het vuilniszakkenproject. Dit project is allereerst als pilot met succes uitgevoerd in Para. Het houdt in dat de bewoners van het district speciale vuilniszakken kopen, waarin hun vuil moet worden aangeboden aan de vuilophaaldienst. Wordt het vuil na de overgangsperiode niet aangeboden in de voorgeschreven zakken, dan wordt het niet opgehaald. Het district Para heeft met dit project het districtsfonds met ruim SRD.300.000 weten te versterken. Na het succes in Para zijn de andere districten aan de beurt. Reeds geruime tijd ontstond er commotie rond de prijs van de zakken in de verschillende districten. De prijs varieerde van SRD 0,65 tot SRD 1. Tijdens deze meeting zijn de verschillende districtscommissarissen het erover eens geworden dat er een uniforme prijs voor alle districten gehanteerd moet worden. In een onderhoud tussen minister Dikan van Regionale Ontwikkeling en de districtscommissarissen op dinsdag 8 december is besloten dat een vuilniszak voor normale huishoudens niet duurder dan SRD 0,80 per stuk zal kosten. Ook is er een werkgroep in het leven geroepen door de minister, die zich over dit project buigt.
Een van de bijzondere taken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling is de zorg voor de vuilophaaldiensten in de districten. In het kader van de decentralisatie wordt deze taak zelfstandig door de districtscommissarissen uitgevoerd. De districtscommissarissen moeten naast het budget, dat zij jaarlijks vanuit de begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling ontvangen, ook zelf inkomsten werven om de districtshuishouding te kunnen draaien. Om vuilophaal te garanderen en te verbeteren, is er een aanvang gemaakt met het vuilniszakkenproject, waarbij een bijdrage vanuit de burgerij wordt verkregen door het kopen van de ‘gekleurde’ vuilniszakken, die per district verschillen. Het district Para maakte als eerste district, onder leiding van dc Miranda, in 2011 een aanvang met het project. Inmiddels hebben, met uitzondering van Sipaliwini en Paramaribo, alle andere districten ook een aanvang gemaakt met het vuilniszakkenproject. In de districten die reeds enige tijd bezig zijn met het project, oogt het al beter. De inkomsten, hoe minimaal dan ook, verkregen uit het project dragen niet alleen bij aan de verbetering van de vuilophaaldienst en een schoner milieu, maar ook kunnen andere projecten met een spoedeisend karakter worden gefinancierd, zoals bij calamiteiten. De voorbereiding van het project is in overleg en in samenwerking met verschillende actoren geweest, zoals de districtsraden, ressortraden en dorpsbesturen, en is vanuit de commissariaten gezorgd voor de nodige voorlichting hierover. Het begrip en de medewerking vanuit de burgerij is over het algemeen goed te noemen.
De districten hebben allen een andere kleur zak, en wel als volgt:
District Kleur
Marowijne Geel
Commewijne Blauw
Wanica Zilver grijs
Para Geel
Brokopondo Oranje
Saramacca Rose
Coronie Goud
Nickerie Groen

error: Kopiëren mag niet!