Koffiekamp Collectief is juiste gesprekspartner

In Koffiekamp bestaat naast de traditionele gezagsstructuren een gemandateerde Koffiekamp Collectief, dat de belangen van alle Koffiekampers (Eendracht/Marchalkreek, Nw.Koffiekamp, Paramaribo en Nederland) behartigt. “Benadrukt moet worden dat het Koffiekamp Collectief in actie komt als het collectieve belang van de Koffiekampers in gevaar komt”, dit zegt Henry Lila Namens de Koffiekamp gemeenschappen.
In de begin jaren 90 van de vorige eeuw, heeft het Koffiekamp Collectief zijn bijdrage geleverd toen er sprake was van een eventuele relocatie van Nw.Koffiekamp. In de delfstoffen overeenkomst tussen de Staat Suriname en het Canadese bedrijf Goldenstar, is in artikel 6.11 opgenomen dat het dorp zou kunnen verhuizen, indien de werkmaatschappij en de Staat technisch en overtuigend kan aantonen dat er veel exploiteerbare goudvoorkomen onder de oppervlakte van de locatie waar de dorpsgemeenschap gevestigd is. In het artikel is geen ruimte geboden om dwingend de bevolking tot verhuizing over te doen gaan. Er zijn in dit kader vele deliberaties geweest omtrent een eventuele verhuizing. Het Koffiekamp Collectief heeft toen alle kaders van het dorp gemobiliseerd en zich met ondersteuning nationale en internationale deskundigen goed voorbereid de onderhandeling ter zake met Goldenstar en de Staat te voeren. Er is serieus binnen de gemeenschap nagedacht over de condities die op tafel gelegd zouden worden, indien het de werkmaatschappij en de Staat zou lukken de gemeenschap te overtuigen van de noodzaak tot relocatie als bedoeld in artikel 6.11 van de delfstoffen overeenkomst.
Kennelijk is om de voornoemde condities door het bedrijf afgezien om verder te praten over relocatie van Nw.Koffiekamp. Koffiekamp Collectief heeft de interne verdeeldheid omtrent de aanwezigheid van het bedrijf op zeer tactische wijze opgelost. Voorgesteld werd aan de dorpsleiding om een tweesporen beleid te volgen. De dorpelingen die binnen het bedrijf willen arbeiden, moeten die mogelijkheid krijgen. Daar tegenover moeten zij die een porknokkers bestaan willen leiden ook die mogelijkheid worden geboden. Dat voorstel is ook opgevolgd door de dorpsleiding. De eerste generatie porknokkers richtten de eerste belangen organisatie ‘ de Stootgroep’ op in 1993. Daarna werd door de tweede generatie porknokkers van Koffiekamp de belangengroep MAKAMBOA opgericht. MAKAMBOA is een verzamelnaam van de delen/wijken/dorpen die Nw.Koffiekamp vormt. Het moet duidelijk zijn dat wanneer het gaat om de bedreiging of voortbestaan van de Koffiekamp gemeenschappen, MAKAMBOA geen gesprekspartner is, maar het Koffiekamp Collectief en de dorpsleiding. “Wij van Koffiekamp kunnen met autoriteit stellen dat er voldoende deskundigheid en expertise in de gemeenschap bestaat om het belang van de gemeenschap op waardige wijze te verdedigen c.q. te behartigen.
Wij willen een ieder oproepen niet te trachten middels splijtzwammenstrategie onnodige spanning teweeg te brengen in de Koffiekamp gemeenschap door bespreking over het algemene Koffiekamp belang te voeren met een porknokkers belangengroep. Ter herinnering het volgende: Koffiekamp is het eerste dorp dat onder water liep als gevolg van de bouw van de Afobakka dam. De traumatische gevolgen zijn na 51 jaar nog bij velen aanwezig die de gedwongen transmigratie hebben meegemaakt. Koffiekamp Collectief roept tenslotte alle Koffiekampers alert te zijn. Wij gaan met alle democratische middelen ten strijde moeten trekken tegen elke vorm van onrechtvaardige, incorrecte bejegening naar de Nw.Koffiekamp toe”.

error: Kopiëren mag niet!