Jack Menke wordt de nieuwe voorzitter universiteitsbestuur

Professor Jack Menke
Professor Jack Mencke

MInowc-minister Robert Peneux
MInowc-minister Robert Peneux

Ryan Sidin
Ryan Sidin
De Anton de Kom Universiteit heeft binnenkort een nieuw bestuur. Op 15 januari 2016 zal het nieuw bestuur haar intrede doen. Als de beschikking rond is zal Professor Jack Menke de nieuwe voorzitter zijn van het universiteitsbestuur. Deze mededeling komt van minister Robbert Peneux van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.
De voorzitter van het bestuur wordt Professor Jack Menke, Ondervoorzitter Professor Dennis Mans en de Sectrtaris Drs. Jenny John Christopher. Het is ook bekend dat de universiteit met grote waarschijnlijkheid imagoschade lijdt en wel door handelingen en kenmerken van een der bestuursleden.
In zijn toespraak bij de opening van het nieuw collegejaar van de Universiteit van Suriname heeft de minister toegezegd dat er “binnenkort een nieuw bestuur” op de Anton de Kom Universiteit van Suriname zou komen. Het ziet er naar uit dat de minister zo meteen daad bij het woord heeft gevoegd.
Menke gevraagd naar een reactie meent niet vooruit te willen lopen op zaken. Hij is er wel van op de hoogte, maar wil gezien zaken nog niet officieel staan, nog niet erover praten. De minister heeft toen ook gezegd dat de universiteit moet worden doorgelicht en transparant moet zijn. Wanneer het nieuw bestuur aantreedt, zijn er sowieso een aantal zaken die zijn voorgeschoteld. Uiteindelijk ligt het aan het nieuw bestuur om zaken voor te leggen aan de minister. “Wanneer er een universiteitsbestuur is geweest die een aantal zaken heeft gerealiseerd, moeten wij ook de positieve kanten ervan zien. Mochten er zich minpunten voordoen, dan ligt het aan het nieuw bestuur om dat ook voor te leggen aan de minister”, zegt Peneux.
Het is ook duidelijk dat het imago van de universiteitsgemeenschap schade leed vanwege de aanhouding van Kenneth Vaseur, ondervoorzitter van het bestuur, als ex-directeur van de EBS.
Vaseur is formeel nog lid van het bestuur. Ryan Sidin, voorzitter van het huidig bestuur is er ook van op de hoogte dat het ministerie een traject heeft ingezet om het bestuur te vervangen. “Ik ga dan ervan uit dat binnenkort daarmee ook het probleem, Vaseur, als ik het zo mag uitdrukken, tot het verleden zal behoren voor de universiteit”, zegt Sidin.
Sidin zegt dat er voor hem in het nieuw bestuur ook een plek gereserveerd stond, maar hij heeft voor die eer bedankt. Hij trekt zich terug uit het bestuurlijke. Hij heeft iets duurzaams geprobeerd op te zetten bij de universiteit. Het enige wat hij hoopt is dat de nieuwe beleidsmakers ook een visie delen, om de universiteit te brengen naar het niveau waar zij zou moeten zijn.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!