NPS: Democratie en rechtstaat versterken

De Nationale Partij Suriname (NPS) is voorstander van de verdere versterking van de democratie en de rechtststaat, zij het door wetten of via het beleid van regeringen. De beleving van rechten, vrijheden en openbaarheid van bestuur dient optimaal te zijn. Een vorm van democratie is de vrijheid van meningsuiting. Mensen moeten op basis van deze vrijheid, zoals die is verankerd in de Grondwet, zonder angst hun mening kunnen geven wat niet perse betekent dat aan de ander de oorlog wordt verklaard. Wanneer deze mening onderbouwd, goed beargumenteerd en gebaseerd is op feiten mag het onder geen enkele omstandigheid worden getorpedeerd, en mogen burgers onder geen enkele omstandigheid worden gestrafd of misschien zelfs vermoord! Het ultieme doel van het kunnen beleven van de democratie en rechtstaat, is dat er vrede ontstaat. Dat mensen hun houding kunnen veranderen en rekening houdend met de belangen van alle groepen in de samenleving de juiste beslissingen kunnen nemen. Immers, het is niet voor niets dat in ons volklied duidelijk wordt bezongen; …Recht en waarheid maken vrij…” Jammer is het natuurlijk wanneer niet een ieder in staat is het recht toe te passen en de waarheid onder ogen te zien. 8 december 1982, was één van die momenten. In vrede zijn kernbegrippen zoals rust, veiligheid en harmonie gehuisvest. Het is dan ook om die reden dat de NPS het belangrijk acht dat het proces over de 8 decembermoorden bij de rechter wordt behandeld. Sinds de aaname van de Amnestiewet, leek vrede te zijn weggevaagd. Er was geen harmonie bij grote delen van de samenleving, wat leidde tot onvrede. Nu is beslist dat het strafproces over de mensenrechtenschendingen van 8 december weer voortgang zal vinden, ziet de NPS een stukje rechtvaardigheid en orde.Eén van de ontwikkelingsvisies van de NPS voor Suriname is een vredige natie die op principes van vrijheid en democratie is georganiseerd. De NPS aanvaardt wet en recht als richtsnoer voor haar politiek handelen. Laten wij, allen burgers van dit land, bewakers zijn van de democratie, laten wij steeds blijven vasthouden aan vastgestelde regels van goed bestuur, vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit, zelfwerkzaamheid, respect, en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit zijn dè fundamenten van onze natie!

De NPS Informatie dienst

error: Kopiëren mag niet!