Grondperceel Blanche Marie op sluwe wijze uitgegeven

Grondperceel Blanche Marie op sluwe wijze uitgegeven aan Steve Douglas (1)
Grondperceel Blanche Marie op sluwe wijze uitgegeven aan Steve Douglas (2)Volgens de uitgegeven grondbeschikking van de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, mag Steve Michael Douglas zichzelf de eigenaar noemen van het grondperceel van bijkans 114 hectare te Blanche Marie waarop ook de wereldbekende Blanche Marie-vallen stroomt. Maar na het relaas van de dochter van de overleden eigenaar en oprichter van deze alom bekende toeristische trekpleister, Evita Dubois, aangehoord te hebben, blijkt dat de uitgifte van de grondbeschikking op heel slinkse en sluwe wijze heeft plaatsgevonden. De weduwe van de oprichter is meer dan 6 jaren van het kastje naar de muur gestuurd om aan het eind een brief onder ogen te krijgen dat het perceel aan derden in grondhuur is afgestaan, met name aan Steve Michael Douglas.
Vader en moeder
Dagblad Suriname sprak met Evita Dubois, de dochter van de oprichter van het Blanche Marie recreatie-oord. Zij kan het zich nog heel goed herinneren dat haar vader een stuk oerwoud tot ontwikkeling heeft gebracht om het Surinaams publiek te laten genieten van de mooie natuur. Helaas is haar vader op 6 augustus 2007 komen te ontvallen. De weduwe had geen flauw idee dat vanaf hier een weg vol doornen voor haar is klaargezet, in het bijzonder de administratieve handelingen om als weduwe aanspraak te kunnen maken op het achtergelaten bezit van haar echtgenoot. Volgens de wettelijke bepalingen moet zij binnen 18 maanden een aanvraag indienen. Dit geschiedde op 5 januari 2009. Vreemd genoeg bleken deze stukken verdwenen te zijn. Drie weken na de indiening kreeg zij te horen dat de stukken verlegd waren. Na zoeken, bleek dat deze stukken weer boven water waren gekomen.
Positieve adviezen uitgegeven
In maart 2009 werd het eerste positieve advies uitgebracht door het hoofd van de dienst Grondinspectie. In juni en juli 2015 werd na het heen en weer geloop naar instanties het tweede positieve advies uitgebracht door zowel het hoofd van de dienst Grondinspectie als de districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo, waaronder Blanche Marie ressorteert. Ook zij gaven aan dat de weduwe de enige aanvrager was. Dubois legt uit dat vanwege de grootte van de percelen er twee afzonderlijke grondaanvraagindieningen hebben plaatsgevonden.
Gesprek met minister op 6 augustus 2015
Ondanks deze feiten werd de weduwe van het kastje naar de muur gestuurd. Het heen en weer geloop mondde maar niet uit in het krijgen van een grondbeschikking, totdat de dochter een gesprek arrangeerde met de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Steve Relyveld. Dit vond plaats op 6 augustus 2015. Dubois die voorzien was van al haar onderliggende stukken als bewijslasten, kon duidelijk van het gezicht van de minister aflezen dat hij de stukken voor de eerste keer zag. Zij verklaarde tegenover Dagblad Suriname bijzonder veel vertrouwen gesteld te hebben in Relyveld als minister dat hij er bekend om stond de ethische codes niet overboord te gooien. De RGB-bewindsman verklaarde op deze dag dat hij demissionair was en dus geen stukken kon tekenen. De verkiezingen waren op 25 mei 2015 achter de rug en de inauguratie van de president zou op 12 augustus plaatsvinden gevolgd door de beëdiging van de verschillende ministers.
Vertrouwen omgeslagen in waas van onduidelijkheid
Het vertrouwen in de RGB-minister bleek al gauw omgeslagen te zijn in een waas van onduidelijkheid. Op 21 augustus 2015 kreeg de weduwe een brief van RGB. In de brief die was ondertekend door dezelfde RGB-minister, stond aangegeven dat het grondaanvraagverzoek niet kan worden ingewilligd, omdat het stuk perceel aan derden in grondhuur is afgestaan. Zowel moeder als dochter stonden perplex. Want dezelfde minister Relyveld die hen had ontvangen en al de bewijsstukken had doorgenomen, verklaarde op die bewuste dag, op 6 augustus 2015, dat hij niet kan tekenen, omdat hij demissionair was.
Grondbeschikking twee dagen na installatie ondertekend
Op 12 augustus werd Relyveld wederom geïnstalleerd als RGB-minister en amper twee dagen daarna, op 14 augustus, schreef hij een beschikking van hetzelfde perceel uit op naam van Steve Michael Douglas. De dochter van de oprichter van Blanche Marie kan het zich niet voorstellen dat zaken omtrent grondaanvragen die haar vader toebehoorden op sluwe en heel slinkse wijze hebben plaatsgevonden. Ze zit nog steeds met vraagtekens. Vooral gelet het feit dat gedurende 2007 tot 2015 er geen enkele aanvragers bleken te zijn. De weduwe was de enige aanvrager. Dat het stuk grondperceel plotseling aan een zekere Douglas is uitgegeven als een dief in de nacht, gaat haar verstand te boven. Er is inmiddels een rechtszaak aanhangig gemaakt over deze kwestie. Het kortgeding gaat vandaag voort.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!