Raymond Hasnoe: “Verhaal president bestond uit veel wenselijkheden”

Volgens Raymond Hasnoe van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers bestond het verhaal van president Desi Bouterse uit veel wenselijkheden. “Behalve de maatregelen die op wenselijkheden lijken, is het feit dat hij geld wil uitgeven aan Naschoolse Opvang, Bigi Sma Dey en 7.000 gezinnen per slot voor zijn rekening. Voor mij zijn dat nietszeggende dingen, omdat het een zaak van de regering zelf is”, zegt Hasnoe. De regering zal volgens het staatshoofd landelijk de controle op prijzen en kwaliteit van vooral eerste levensbehoeften, maar ook van de overige goederen en diensten opvoeren. De werking van het prijsvormingsmechanisme zal volgens Bouterse goed in de gaten worden gehouden. Er zal worden samengewerkt met de verschillende stakeholders, zoals winkeliers, importeurs, douane, scheepvaartmaatschappijen en havenautoriteiten. Volgens Hasnoe hebben controlemechanismen van de overheid nooit gewerkt. Het ministerie van Handel en Industrie is naar Hasnoe zijn mening momenteel ook bezig met een hetze tegen de winkeliers. Het accent wordt nu dus op de winkeliers gelegd, in plaats van op de problemen die door de regering zijn gecreëerd. In de praktijk blijkt dat enkele winkels hun producten tegen de oude prijs verkopen, omdat er geen nieuwe inkopen zijn gedaan. Om problemen te voorkomen, wordt de prijs aangehouden.
“Winkelier nooit in overtreding geweest”
“De winkelier is nooit in overtreding geweest. Wij zijn wel eens met controle. Men moet alleen niet komen vertellen dat men één winkelier heeft betrapt op prijsopdrijving en daarmee een algemeen beeld proberen te scheppen. Zij moeten ophouden met dit soort van grapjes. Wij als winkeliers en consumenten hebben ze door”, stelt Hasnoe. De importeur is volgens Hasnoe momenteel ook pressie aan het uitoefenen. De VSW heeft haar leden geadviseerd om nu bewust en minder in te kopen. “De prijzen gaan omhoog. De winkeliers zullen minder verkopen. Als zij niet met de goederen willen blijven zitten, moeten zij zeker minder inkopen. De winkeliers moeten ook niet luisteren naar de importeurs. Zij moeten niet meewerken aan prijsopdrijvingen in opdracht van importeurs”, zegt Hasnoe. De overheid komt binnenkort met een lijst van 18 basisgoederen die de consument minder moet gaan kosten. De VSW wil in ieder geval hier niets mee te maken hebben. “Die manen werken al beneden een winstmarge. Nu komen ze met basisgoederen. De winkeliers willen daar niet aan meewerken”, stelt Hasnoe. Volgens Hasnoe zullen de overheid en de importeurs hier moeten inleveren. “Zij hebben de koers verhoogd. Laten zij bij de douanekoers sleutelen. Wij kunnen niet meer inleveren. Wij hebben teveel verhoogde vaste kosten om alles onder controle te houden”, aldus Hasnoe.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!