Regering moet ook aanpak grondoorzaak crisis aankondigen

In de DNA worden vandaag door de president maatregelen gepresenteerd, die zullen moeten maken dat de situatie voor de burgerij draaglijk zal worden. Dat is een enorme taakstelling, omdat al door Financiën geschat is en kenbaar is gemaakt dat grote groepen in de samenleving behoefte zal hebben aan ondersteuning door de overheid. De overheid zit juist in problemen, omdat het verlegen zit om geld. Door onder andere de DOE-leider is in DNA duidelijk de stelling geponeerd dat de situatie waarin we nu zitten niet alleen te maken heeft met de teruggevallen prijzen van goud en aardolie, maar ook vanwege financieel mismanagement van de voorgaande regering. Het refereerde minimaal indirect ook aan de corruptie die welig tierde. In de samenleving gonst het weer hier en daar van geruchten waar nieuwe hoge functionarissen alleen maar erop uit zijn voor niets geld te onttrekken uit de staatskas. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn bij het tehuis, waarvan gezegd wordt dat het het grootste is in het Caribisch gebied. Ook de bond zou op de hoogte zijn van betalingen die men wil laten verrichten voor niet geleverde diensten. De directe top leidinggevende – nieuwbakken – zou een voorstander zijn van betalingen zonder verrichte diensten, maar ook de direct verantwoordelijke minister. Deze zaak is bekend bij het personeel maar het heeft de brede burgerij nog niet bereikt. Dus terwijl de regering vandaag enkele sociale maatregelen zal afkondigen naar het schijnt, is nog steeds niet gewerkt aan het daadwerkelijk onderliggend probleem en dat is corruptie, dat gepleegd wordt door vriendjes van de toppolitici. Een duidelijk voorbeeld is ook de op handen zijnde vervanging van de huidige LVV-minister. LVV gaat door als te zijn het meest verwaarloosde ministerie allertijden in Suriname. De huidige minister is opgegroeid in het systeem van LVV en zou qua capaciteit wel in staat kunnen zijn om de agrarische sector een boost te geven. Dat is tot nu toe niet gebeurd, omdat de wil en motivatie daartoe niet volledig aanwezig zijn geweest. Nu wordt een naam als vervanger genoemd, waarvan we alvast weten dat die niet de technische scholing heeft als die van de huidige minister. Het wordt daarom heel moeilijk voor deze ondernemer om het schaarse hoger en midden kader van dit ministerie – die al jarenlang gedemotiveerd zijn door slappe ministers – weer te motiveren. Waarom wordt gekozen voor deze persoon? Is het omdat hij een vriend is? De regering heeft aangegeven om de economie te diversifiëren en de deze te transformeren, waardoor de duurzame sectoren (waaronder landbouw, veeteelt, visserij en toerisme) dominanter worden in de bijdrage aan het bbp. Met de aanstelling van een persoon zoals in de media genoemd, wordt in principe een slag gebracht aan de ontwikkeling van de sector en het ministerie zelf. Door ondeskundigen en politieke vriendjes aan te stellen, zou de regering een teken geven dat het niet serieus meent met de plannen die allemaal zijn ontvouwd. De persoon die wordt genoemd, is bekend in zijn district, maar is niet bekend als landbouwkader of een man met een duurzame landbouwvisie. Deze voorbeelden halen we aan om aan te tonen dat er geen consistentie is in het beleid van de regering en er is ook een gebrek aan coherentie; wat we met de ene hand willen opbouwen, breken we met de andere hand af. Tegen deze achtergrond zal de burgerij kritisch aankijken tegen de maatregelen die de regering vandaag in DNA zal aankondigen. Er is in de publicatie van de regering recent gesproken over het sociaal vangnet voor de grote groepen in de samenleving die daarvan afhankelijk zal worden. De vraag rijst waar de regering de middelen zal halen om deze mensen de subjectsubsidie te geven. Duidelijk moet ook zijn om welke categorieën mensen het gaat en hoe groot de groep is. Een sociaal vangnet hebben wij in het verleden ook gehad in de jaren ’90. Daar hebben wij gezien dat het systeem werd vervuild door personen die niet in aanmerking moesten komen voor de steun. We hebben een grote informele sector, waarbij niet bekend is dat burger ergens een dienstbetrekking hebben. Deze personen betalen geen belasting en zouden het systeem van het sociaal vangnet kunnen gaan vervuilen. De vraag rijst ook hoe lang een burger in het systeem van het sociaal vangnet moet blijven. Ergens moet er een plan zijn dat mensen bij een werkgever of zelf aan de slag gaan en hun inkomen zelf verdienen eventueel na een training of begeleiding van de Staat te hebben gehad. Het systeem moet burgers die beter kunnen, niet motiveren om in het systeem te blijven door niks te doen. Wanneer de regering de maatregelen vandaag aan de burgerij presenteert, is het van belang dat ook een plan wordt aangekondigd om de grondoorzaak van de hele situatie aan te pakken en dat is nog steeds moedwillige mismanagement en corruptie.

error: Kopiëren mag niet!