Brahim geeft inzicht in oorzaken zwakke financiële situatie AZP

Antoine Brahim
Antoine Brahim
“Sinds de stopzetting van de suppletie aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo per 1 januari 2014 is het staatsziekenhuis in een precaire financiële situatie komen te verkeren”, geeft AZP-directeur Antoine Brahim aan. Het wegvallen van de suppletie zou in feite gecompenseerd worden door de invoer van marktconforme tarieven. “Tot de dag van vandaag zijn we echter nog in onderhandeling met de verzekeraars over de definitieve hogere tarieven en deze onderhandeling verloopt moeizaam.” Er zijn nu tussentijdse tarieven die gelden, gebaseerd op het BZSR-model. Door het uitblijven van de nodige compensatie kan het ziekenhuis, ondanks het uitvoeren van succesvolle herstructureringsprogramma’s, het volgens Brahim financieel moeilijk redden, omdat het gat te groot is.
Inkrimpen patiëntenbestand
Ook het wegvallen van het voorheen gegarandeerde patiëntenbestand voor wat betreft de grote groep on- en minvermogenden wordt door het staatsziekenhuis in de financiën gevoeld. Deze patiënten hebben nu namelijk de keus om bij elk gewenst ziekenhuis en elke gewenste apotheek te gaan. Dit, tenzij hun behandeling specifiek is en de betreffende specialistische zorg alleen in het AZP kan worden aangeboden.
Meerdere functies ziekenhuis
Een ander aspect waardoor het moeilijk is om het ziekenhuis commercieel te draaien, heeft te maken met de vele ‘nevenfuncties’ die het ziekenhuis vervult. “Het ziekenhuis heeft in de afgelopen decennia allerlei functies en taken toebedeeld gekregen, die niet specifiek voor een AZ bestemd zijn. Eigenlijk vervullen wij sociaal maatschappelijke functies. Als het ziekenhuis het commercieel niet redt, vanwege de aard en omvang van deze activiteiten, dan moet met de aandeelhouder, de Staat, hieromtrent overeenstemming bereikt worden”, meent Brahim. “Wat gaan we doen? Enerzijds verwacht men dat wij op eigen benen gaan staan en anderzijds zitten we met een heleboel niet-kernactiviteiten.” De AZP-directeur geeft aan dat uit verantwoordelijkheidsbesef ook niet gezegd kan worden dat het ziekenhuis met deze activiteiten gaat stoppen. “We gaan dat niet doen. We stoppen ook niet met het bieden van zorg. We stoppen ook niet met het behandelen van patiënten, die binnenkomen voor acute zorg of traumagevallen, waarvan we bij voorbaat weten dat zij niet of niet voldoende gedekt zijn door de basiszorgverzekering.” Deze zaken moeten volgens Brahim echter wel bespreekbaar worden gemaakt.
Praktijkproblemen bij uitvoer basiszorgverzekering
De uitvoering van de nieuwe nationale basiszorgverzekering ging een jaar terug in. Volgens Brahim komen nu pas bepaalde problemen met betrekking tot dit systeem naar voren. Hij verwijst onder andere naar de situatie met de nierdialysepatiënten, die hun limiet aan dekking hebben overschreden.
Vertraagde betaling vanuit verzekeringsmaatschappijen
De betaling vanuit de verzekeringsbedrijven loopt doorgaans ook steeds tenminste 3 maanden achter, legt Brahim uit. Het is ook niet zo dat altijd alle gelden ontvangen worden. “Eind van de maand moeten we steeds kijken hoe we onze lonen gaan betalen en hoe we gaan voldoen aan de verplichtingen naar onze leveranciers, laat staan de betalingen voor medisch apparatuur.” Brahim begrijpt dat er nog veel gedaan moet worden aan het AZP, onder andere ook aan de klantvriendelijkheid en de lange wachttijden van het ziekenhuis. Het ziekenhuis werkt druk aan herstructurering. “We zijn niet ontevreden, maar we zijn er nog niet”, aldus de AZP-directeur.

error: Kopiëren mag niet!