Training kinderrechten in de media afgesloten

De media training ‘Responsible coverage of children’s issues’ welke werd gehouden in Antigua, is op vrijdag 20 november afgerond. De workshop had tot doel om de wijze waarop kinderen in de media worden weergegeven, te verbeteren. De training heeft als basis de conventie voor de rechten van het kind en de rol van de media in het beschermen van deze rechten te benadrukken. Suriname participeerde met 5 mediawerkers aan deze training. Van de zijde van Dagblad Suriname heeft Reena Luchmun aan deze training deelgenomen.
Tijdens de laatste sessie werden de participanten in de gelegenheid gesteld via een paneldiscussie hun verworven inzichten uit te leggen en te verdedigen. De vraag werd gesteld of de media deel zijn van het probleem of deel zijn van de oplossing als het gaat om het versterken van de rechten van het kind binnen het Caribisch gebied. Voorts kwam aan de orde de wijze waarop de televisie en meer specifiek de cameralui jonge kinderen in beeld brengen in het bijzonder bij carnaval en andere openbare evenementen, waarbij voorzichtigheid zou moeten worden betracht. Kinderen zouden bij die gelegenheid niet geseksualiseerd in beeld moeten worden gebracht. De noodzaak voor richtlijnen voor mediawerkers op dit stuk, als tool om de rechten van kinderen te helpen beschermen, werd door alle aanwezige mediawerkers onderkend. Benadrukt werd ook dat zelfregulering geen censuur is.
Alhoewel een groot deel van de verantwoordelijkheid waaraan kinderen via de media worden blootgesteld ligt bij de ouders, verzorgers en begeleiders van die kinderen, hebben de media misschien een nog grotere verantwoordelijkheid omdat zij de inhoud hiervan bepalen.
De training is een initiatief geweest van de OECS, Unicef, Usaid, CBU, ACM en UNDP Suriname.

error: Kopiëren mag niet!