Raymond Hasnoe: “Het spel komt zo meteen in beweging”

Enkelingen in de detailhandel krijgen nu hun elektriciteits- en waterrekeningen binnen. Indertijd is er tussen het bedrijfsleven en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen afgesproken dat er voor de komende 6 maanden met een basisprijs van 35 cent zal worden gewerkt. Die afspraak wordt volgens Raymond Hasnoe van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), gezien de enkele rekeningen, niet nagekomen. Winkeliers beginnen nu al te klagen. Hasnoe benadrukt dat er nog geen definitief conclusie wordt getrokken, omdat niet alle rekeningen binnen zijn. “Wij willen eerst een aantal rekeningen binnen hebben om een algemeen beeld te kunnen schetsen”, stelt de VSW-topman.
Om verwarring en discussies te voorkomen, is er in plaats van een start met 60% van de basisprijs, aangegeven dat er met een basisprijs van 35 cent zou worden gewerkt. Nu zijn er andere zaken zoals de koersontwikkeling erbij gekomen. De Centrale Bank van Suriname stelt een bandbreedte van SRD 3.80 – SRD 4.20. Helaas wordt deze regel ondanks strikte waarschuwingen van de minister van Financiën niet overal en altijd nageleefd.
“Als je nu een druk krijgt om meer uitgaven te doen, moet je meer verkopen”, stelt Hasnoe. Zo een doelstelling is volgens Hasnoe zeker onrealistisch. Als de consument nu ook meer moet uitgeven aan elektriciteit en water, zal de koopkracht ongetwijfeld afnemen. “Wij worden dus dubbel gepakt. We moeten meer uitgeven om minder te verdienen. Als de koers zich blijft misdragen en de koopkracht afneemt, zullen wij niet ervoor schromen om te vragen dat de verhoging van de tarieven wordt opgeschort. Wij wachten nog even de reactie van de consument af. We kijken bewust even de kat uit de boom. Het spel komt zo meteen in beweging. Tegelijkertijd moet de regering ook kijken wat zij met de sector precies wil, ordenen of kapotmaken”, aldus Hasnoe.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!