Cambiohouders: Valutagekte en speculatie zal spoedig eindigen!

Op zondagavond 22 november 2015 is het bestuur van de vereniging van Cambiohouders uitgenodigd door de Minister van Financiën G. Hoefdraad voor een spoedonderhoud. Dit onderhoud had een 2-ledig karakter ; de minister had de behoefte de cambiohouders te informeren over de motieven achter de noodzakelijke devaluatie en om een actueel beeld te verkrijgen van de wisselkoers bewegingen na de devaluatie.Na breder te zijn geinformeerd door de minister over de achtergronden welke hebben geleid tot de noodzakelijke devaluatie, heeft de cambio vereniging de minister diepgaand geinformeerd over hun kijk op de absurde wisselkoers bewegingen. Direct na de verrassende devaluatie was er op de donderdag van 19 november een korte rust op markt en bemerkten de cambio’s een iets betere aanbod van valuta vanuit het publiek.
Gedurende het verdere verloop van donderdag en de daaropvolgende vrijdag kwamen de wisselkoersen plotseling weer onder druk te staan vanwege een verhoogde vraag vanuit de markt. Duidelijk merkbaar was dat paniek en angst, maar zeker ook speculatieve motieven ten grondslag lagen aan deze verhoogde vraag naar valuta. Wederom werden door diverse actoren in de media met een beschuldigende vinger gewezen naar de cambio’s zonder stil te staan bij de talrijke illegale spelers die zeer actief inspelen op situaties van onrust. Het onderhoud met de minister is als zeer open en constructief ervaren door de vereniging daar de minister een zeer goede kijk heeft op de markt en het geschetst patroon kon herkennen.
De minister verzekerde de vereniging dat hij middels een strak en innovatief fiscaal-en monetair beleid de nodige sturing zal geven aan het proces ter sanering van de onevenwichtigheden in onze economie. Ook een harde aanpak van de illegale valutahandel heeft zijn onverdeelde aandacht en zullen spoedig de resultaten hiervan merkbaar worden voor de gehele markt. Illegaliteit en overtredingen van de vastgestelde bandbreedte, zullen zonder onderscheid des persoons worden afgetraft. Zowel de minister als de cambio’s erkennen dat een grote mate van kunstmatige druk zit in de omhoog geschoten koersen na de devaluatie. Met de beloofde maatregelen van de minister, heeft de cambio vereniging alle vertrouwen dat heel spoedig de wisselkoersen een neerwaartse trend zullen vertonen. De vereniging doet wederom een beroep op zowel de burgers als het bedrijfsleven om niet mee te werken aan de valuta-gekte. Koop en verkoop uitsluitend uw valuta bij de officiëel erkende marktpartijen tegen de formeel vastgestelde wisselkoersen en koop alleen wanneer u noodzakelijk valuta behoeft.
U, als burger of bedrijfsleider, heeft ook een mede-verantwoordelijkheid om uw land en leefklimaat niet te duwen naar een heilloze weg van hyperinflatie waarvan de gevolgen onvoorspelbaar kunnen zijn voor ons allen.
Vereniging van Cambiohouders

error: Kopiëren mag niet!