PL gaat voor zakenkabinet

De structuren van de Pertjajah Luhur (PL) zijn zondagavond bijeengekomen in het partijcentrum te Beekhuizen om de actuele situatie in het land te bespreken. Zij hebben het volgende standpunt ingenomen:
De structuren van de Pertjajah Luhur ondersteunen alle acties in het belang van land en volk. In dit kader zijn zij voorstaander van het depolitiseren van het totale regeringskabinet en het doen instellen van een zakenkabinet. Een zakenkabinet moet in staat worden geacht om ongeacht ras, kleur, politieke partij of religieuze overtuiging de noodzakelijke maatregelen te treffen die in het belang zijn van land en volk. De vakbeweging, het bedrijfsleven, religieuze organisaties en alle overige maatschappelijke groeperingen zullen in deze moeten worden betrokken.
Op maandag 23 november komen de politieke organisaties de Pertjajah Luhur (PL), de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de Nationale Partij Suriname (NPS) en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) omstreeks 1 uur ’s middags in De Olifant bij elkaar om elkaars standpunt te vernemen, alsook van andere betrokken organisaties.

error: Kopiëren mag niet!