Bouterse: “Geen enkele regering treft maatregelen om gemeenschap in verdrukking te brengen”

Bouterse.1President Desire Bouterse heeft zaterdag tijdens een persconferentie getracht alle commotie en paniekzaaierij dat na de aankondiging van de devaluatie van de Surinaamse munt de samenleving werd ingestuurd, tot het verleden te doen behoren. Tijdens zijn inleiding wierp de president een terugblik op de slechte tijden die de internationale economie meemaakt en koppelde die met de shock die de Surinaamse economie heeft moeten incasseren. “Geen enkele regering treft maatregelen om zijn gemeenschap in verdrukking te brengen dan wel het onaangenaam te maken. De situatie in de wereld staat bekend. Je probeert tot het uiterste te gaan. Vandaar de valuta-interventie, maar op een bepaald moment moet je heel realistisch zijn”, zei de president inleidend over de devaluatie van de Surinaamse munt.
De president benadrukte dat de Surinaamse gemeenschap samen een job te doen heeft. Bouterse meent ook dat het geen zin heeft om een vorm van oppositie te plegen om zaken te verergeren. Tijdens de persconferentie was er een groep stille protestanten langs de Waterkant. De president riep die mensen ook op om in plaats van in protest te gaan, bij hem aan te kloppen zodat de situatie en het belang van de maatregelen goed kunnen worden uitgelegd. Hij benadrukte wel dat het protesteren hun recht is. Bouterse gaf verder aan dat er aan het begin van regering Bouterse l ook soortgelijke maatregelen zijn getroffen. Mensen zouden volgens hem dus geen misbruik moeten maken van zulke gelegenheden. “Regering Bouterse l had de koersen ook aangepast. Hetzelfde fenomeen deed zich voor, maar wij hebben de mensen kunnen overtuigen en het vertrouwen gekregen”, zei Bouterse.
“Zwakte van ons om niet eerder te handelen”
Er zijn vier belangrijke pijlers die volgens de president in de gaten zullen worden gehouden namelijk: open communicatie met de samenleving, investeringen in de productiesector (verhoging van de verdiencapaciteit), het sociaal beleid van regering Bouterse l zal worden gecontinueerd en de overheid zal als trekker het voorbeeld moeten geven. “Dat wil zeggen dat wij heel scherpe maatregelen zullen vaststellen voor de regering, voor wat de uitgavenzijde betreft. Er is een aantal zaken reeds geïdentificeerd waar er gesneden kan worden”, zei Bouterse. Via Financiën zal ook het instrumentarium van controle worden bewerkstelligd, omdat de president meent dat vaak niet een ieder zich nationaal opstelt.
“We gaan ok met onze mensen moeten praten. Waar wij scherp op moeten letten, is dat als de koers 3.35 is, de handelaar gewoon 3.70 doorberekent. Dit soort zaken moeten wij nu wel samen aanpakken. Voor wat de eerste levensbehoeftes betreft, gaan wij geen hand mee kunnen lichten. Het is een zwakte van ons om niet eerder te handelen, maar we zijn op het punt om nu samen te handelen”, zei Bouterse.
De minister van Handel en Industrie, Sieglien Burleson, gaf aan dat de Economische Controledienst zaterdag is gestart met een landelijke actie. De dienst wordt versterkt. De instructie aan de dienst is uitgebreid van kwaliteitscontrole naar prijscontrole. Burleson gaf bij deze aangelegenheid direct aan dat het ministerie meekijkt bij de prijsvorming en alles eraan doet, zodat het volk de juiste informatie heeft. Aan de andere kant is er gesproken met verschillende belanghebbenden in de hele keten van import, export en prijsvorming. “Wij proberen dat de prijsvorming op een lager niveau komt”, zei Burleson.
De devaluatie zal ook op de begroting haar effecten hebben. Dit zei de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Vanaf het moment van de devaluatie is er een team aan het werk gezet om dit geheel te bekijken. De inkomsten zullen worden aangepast en er zal worden gekeken naar de hoogte van de uitgaven.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!