Bezoek aan lanceerbasis te Kourou

Als lid van een bekende organisaties in ons land heb ik laatstelijk ook voor enkele dagen een bezoek gebracht aan ons buurland Frans Guyana. We vertrokken met de bus uit Paramaribo en de oversteek van Albina naar Frans Guyana werd gedaan met de dienstdoende veerboot. De reis werd per bus voortgezet naar onze plaats van bestemming. Bij aankomst ter plaatse werden wij hartelijk verwelkomd door onze gastheren en dames. Het was een heel prettige reis. Het landschap van Suriname en dat van ons buurland gaven gedurende de hele reis een zeer aangenaam en prettige aanzicht. Vooral het van nature groene woud was inspirerend en rustgevend. Onze gastheren en dames hebben zich op prachtige wijze over ons ontfermd. Onder hun leiding en begeleiding hebben we vervolgens enkele verkenningsritjes uitgevoerd waarbij ook andere woonwijken werden aangedaan. De verkeerswegen in Frans Guyana zijn heel goed en geordend en dit leidt er ook toe dat het verkeer efficient en zonder al te veel stremmingen verloopt. Ook aan Kourou , de plaats waar de internationale lanceerbasis voor satellieten en ruimtevaartuigen is gevestigd, hebben wij een bezoek gebracht. We waren er om zaken te bezichtigen en de vele activiteiten welke betrekking hebben op het lanceren van satellieten van dichtbij te volgen. Daarbij werden wij rond geleid door een terzake deskundige dame. Zij verstrekte daarbij informaties die voor ons zeer interessant en leerrijk waren. We hebben de machine die de beweegkracht levert aan de satelliet om de ruimte in te gaan, van heel dichtbij mogen aanschouwen. Het was gewoon een wonderbaarlijke ervaring, dit bezoek aan Kourou. Toch zet deze ontwikkeling velen aan het denken. Als wij immers het complexe geheel met betrekking tot de bouw van deze lanceerbasis met de daarbij gepaard gaande grote financiële investeringen leggen naast de armoede onder grote delen van de wereldbevolking, zal men zich wellicht afvragen het wel zinvol is om met deze hoogstaande technologische ontwikkeling verder te gaan. In sommige andere landen worden behalve satellieten, regelmatig ook bemande ruimtevaartuigen de ether in gestuurd met het doel een studie te maken van de grote ruimte met al de andere hemellichamen om ons heen. Deze voortvarende activiteiten worden door wetenschappers uitgevoerd. Hun prestaties wekken internationaal inderdaad grote verwondering. Maar is dit alles wel ten nutte van de mens. De wetenschappers zo te zien als hoofddoel om een kijkje te nemen in de keuken van de Schepper van hemel en aarde. Volgens het heilige schrift werd reeds kort na de schepping van het heelal er middels het bouwen van een toren door mensen geprobeerd om te weten te komen waaruit het heelal bestaat. Maar de schepper die dat niet toeliet, heeft toen de doelstelling die waarschijnlijk van kwade trouw was op een wijze manier doen verijdelen. Is het misschien het zelfde streven van toen dat nog steeds wordt voortgezet door andere mensen middels de technologie. Wat zullen de eventuele maatregelen zijn die de schepper dan zal treffen indien Hij deze ontwikkeling afwijst. Wie kan buigen wat Ik heb gemaakt. Al met al, hebben wij prettige en leerrijke dagen doorgebracht in ons buurland Cayenne.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!