Diepgaande bezinning bij 40 jaar Srefidensi (2)

Mijns inziens zijn de werkelijke eerste vijanden van het Volk van Suriname de toenmalige Marxisten, Cubanisten en Mao-isten en hun politieke partijen, de revobewegingen en de militaire leiders die verraad aanmoedigden en beloonden. Zij hebben het kwaad en geweld in het leven van ons Suriname geblazen en zoveel kapotgemaakt. Weg met ons Switi Sranan. De scheur kwam er. Morele waarden en normen werden half begraven. Persoonsverheerlijking nam toe, geduld, en respect voor wet en recht gingen vrijwel verloren. Allerlei rechten werden steeds op de eerste plaats gesteld (ook door de vakbeweging), maar duurzame plichten en deugden niet. We wilden zo graag “out of the box” denken. Corrupt leiderschap nam een snelle vaart. Is ons politiek systeem niet zwaar verziekt geraakt? Nu willen sommigen als mevr. J. Simons van ons parlement de enorme corruptie niet bestrijden maar voorkomen. Niemand opsluiten, want we hebben geen celruimten meer, maar “Devil” in Fort Zeelandia staat nog steeds gereserveerd voor enkelen. Maar we kiezen voor ontheffen met behoud van salaris en geen vervolging en berechting. Alles en iedereen met de mantel der liefde bedekken en niet doorzeven. Geen bedrijven meer doorlichten, en geen overtollige ambtenaren (stemvee) afvloeien.
Wijlen George Hindori zou de grote held van de Onafhankelijkheid zijn. Niks is minder waar. Als J. Lachmon uiteindelijk niet had meegewerkt aan de onafhankelijkheid, dan was het allemaal echt niet doorgegaan in dat jaar of zelfs daarna. De nabestaanden van Hindorie zijn al decennia ruim en dik beloond door de politiek. Meer dan genoeg eerbetoon. Maar velen worden ook moe en misselijk van om elk jaar naar de film Wan Pipel (van Borger Breeveld en Rubia ) te kijken op 25 november. Situaties, vooroordelen en tradities van toen hadden hun specifieke oorzaken, die nu geen opgeld meer doen! Want nu kunnen we vele zaken beter verklaren, immers de medaille heeft twee kanten. Anderzijds hebben de Surinaamse Marxisten en de revo-dictatuur ongekend diepe scheuren toegebracht in onze samenleving waardoor we lang nog geen politieke eenheid kunnen vormen. Dat is een stuk feitelijke geschiedenis. Dat mag niet langer ontkend worden en uit de taboesfeer worden gehaald. De NPS ging ten onder vooral door infiltratie van de bekrompen linkse proleten.
Aan het vraaggesprek van Clifton Limburg “Limbo” met Desi gaan we voorbij. Daarin wordt de man alleen maar verheerlijkt. Zijn er geen andere zonen of papa’s die mogelijk een duizend maal indrukwekkendere staat van persoonlijke opbouw hebben gehad? Als we die vraag met ‘ja’ en eerlijk beantwoorden, dan zeggen we: laten we dat gauw vergeten, maar niet dat de man al decennia een zichtbaar superrijk rijk-kapitalistisch leven leidt en de godfather is van velen die zijn bescherming en coaching (zijn onzichtbare hand) nodig hebben. Moet dat nou een Staatsman heten? Een man die een aantal personen zowel goed als anderen zoveel pijn heeft gedaan. De man die geen berechting wilde en de kans om “zijn waarheid” te laten onderzoeken, voorbij liet gaan en de hulp inriep van een afhankelijke huurling die het zwaar gemunt heeft op de meeste nabestaanden. Waar ligt dan de waarheid?
“Papegaai Desi” zegt zonder goed verstand braaf na wat men hem influistert. Inmiddels zijn we niet in staat gebleken een klein type Bruynzeel weer op te zetten, en zelf hout te bewerken tot half- en eindproduct dan (aan de nieuwe kolonisator China ) als rondhout te verkopen voor USD 6 per m3 /kuub. Nu horen we die medeplichtige linkse rode rakkers niet meer.
Ons mooi vooral zo waardevol binnenland raakt zijn natuurapotheek en gezonde zoetwaterbronnen al snel kwijt, en dat hebben we aan onze eigen mensen te verwijten. Honderden goudmijnen en verwoest landschap tot aan natuurreservaten, duizenden vierkante kilometers ontbost. Gele rivieren en kreken. Om raciaal- politiek electorale redenen durfden we de vinger niet op de wonde te leggen want sommige ” kansarme” politici, drugsbaronnen, handlangers en dorpelingen moesten een inhaalslag maken om het leed van de slaventijd, want het binnenland land zou hen toebehoren. Het vele geld uit het goud verdampte in luxe auto’s, woningen enz. of werd weggesluisd/gesmokkeld. Misschien al over 5 jaren zullen de eerste tekenen van een berooid land zichtbaarder worden. In Guyana zijn er al eerder dammen doorgebroken waardoor veel giftigheid enorme schade aan het leefmilieu heeft berokkend.
De kloof tussen arm en rijk werd steeds groter, arbeiders werden misbruikt en grandioos verraden, maar dat zou hen een worst wezen, niet waar, meneer Ronald H.? Steeds werd met het begrip “kansarm of armlastig” geschermd zonder nader feitelijk onderzoek en criteria. Waarom? Heugen we nog uw opsomming van menig via drugsgelden opgezette handels- en productiebedrijven, warenhuizen, bouw en betonbedrijven, tegelhandelaren enz? Nog steeds is een aantal bekende bedrijven slechts dekmantels voor de eigenaren/directies die zich met drugshandel bezighouden en ongestoord heel erg rijk werden.
Daarnevens weten we dat enkele malafide bankiers advocaten en notarissen er ook zijn. Een deel van de politie is zelfs zo corrupt en crimineel geworden, dat is inmiddels al gebleken. Hoe sterk staat ons land dan ervoor, als we ook nog een slechte vreemdelingen- en slecht bevolkingspolitiek hebben gevoerd waardoor zoveel verkeerde, malafide figuren en handelaren Suriname zijn binnengekomen en die meeprofiteren van onze rijkdommen en welvaart? Met de komst van zoveel nieuwe Chinezen in de afgelopen 20 jaren is de gedurfde brutale corruptie in Suriname alleen maar versneld en groter geworden. Willen we dat blijven ontkennen? Hoe kan je dan patriot zijn als je geen draad doet om je eigen economie te beschermen? Want in hun land is corruptie zo gewoon, zeggen ze zelf. Als men een politieman probeert om te kopen, zal men dat ook doen met de douanier, de ambtenaar van Afd. Vreemdelingenzaken- verblijfsvergunning, of van ministerie van Handel & Industrie of de ambtenaar van Bosbeheer, enz. Zoveel casino’s, massagesalons en relax-pensions ! Wat hebben de bondgenootschappen met Cuba , Greneda Ghana, Nicaragua, Haïti ons Suriname opgeleverd in 35 jaar? De “sleutel van Paramaribo” is bij de wereldbekende Afrikaanse president Teodoro Obiang. Niet bij de integere Obama. Maar China is de nieuwe kolonisator van Suriname en heeft vermoedelijk al een duplicaat sleutel van Paramaribo. Dat Aziatisch land heeft uitgerekend het Zuid-Amerikaanse Suriname nodig om zijn economie en macht te vergroten en te versterken ten koste van onze natie en verpesting van onze eigen creativiteit, werklust, gezondheid door vervallen producten en slechte hygiëne in bakkerijen en restaurants. enz. Laten we het alvast daarover eens zijn. Willen we ons als een ontwikkelingsland blijven gedragen of willen we snel veel luxe, veel gemak en weelde in het land? Net als iemand die lui is, of niet genoeg of hard wil werken, vaak een klaagbek zal opzetten, geen toegevoegde waarde heeft en het toch goed hebben? Waar zijn de vele koeparies binnen de grote overheid die zelfs meerdere inkomstenbronnen hebben? Zie de vreselijke zelfverrijking binnen SBB en andere staatsbedrijven. Inmiddels na 40 jaar is onze economie nog steeds afhankelijk en kwetsbaar gebleken. We zitten voorlopig weer muurvast. De beschuldigende vinger na 40 jaar onafhankelijkheid nog steeds richting Noordzee wijzen? Belachelijk! Kijk wat we er zelf van hebben gemaakt van ons Suriname en hoe we ons volk veelal hebben misleid bij de afgelopen verkiezingen. Brug over Corantijn, Spoorlijn uit distr. Para naar Paramaribo. Niet het dekolonisatieproces is de oplossing maar de handen uit de mouwen steken, bereid zijn te offeren voor uw vooruitgang, door eigen inspanning/eigen bijdrage, met de ouderlijke en arbeidsplichten voorop. Bovenal bereid om te corrigeren. Of willen we alles gratis en ook nog als een koepari op de groter wordende overheid zitten? Ik betwist ten stelligste dat de ontwikkeling van ons land werd achter gehouden door gebrek aan natievorming, maar wel door de communistische haatzaaierij onder het volk tegen regering, tegen Nederland enz., en door de raciale politiek van de door fyofyo’s aangetaste politici die enkel willen heersen om onrechtmatige verrijking. Dat bewijs is het heden. Kijk om u heen hoe het verval om zich heen grijpt, en ons land gevangen lijkt in een geweldspiraal, en ook nog de vicieuze cirkel van prijs-en salarisverhogingen jaar in, jaar uit. Dus zal de informele sector alsmaar groter worden en de economie helemaal niet goed in kaart brengen. Wie houdt dan wie voor de gek? Ons land uitverkopen nu aan andere mogendheden om hun rommel te mogen dumpen, maakt het dekolonisatieproces tot een grote grap. Net als de “reparations”, die grote financiële schadevergoeding voor slavenarbeid zou moeten opleveren. Wie daarin gelooft, mag wachten.
Waar velen van ons nog over struikelen, anno heden 2015, is helaas nog het vraagstuk van natievorming. De klagers geloven niet, ze accepteren ook niet dat er al ruim 90 jaar een natie is ontstaan door samenkomst van diverse cultuurgroepen op een ander afgebakend grondgebied, omdat die natie kennelijk naar hun smaak en model is ontstaan. Zij willen een gekunstelde “prefab” natie die op assimilatie ( biologische vermenging) is gestoeld. Dan ben je vis noch vlees, je kan alle kanten uit en op alle tonen dansen en hoef je niet terug naar je roots te zoeken. Communisten en daarvan afgeleiden hebben dit sociologisch verschijnsel gebruikt om flink in te hakken in de samenleving en de beschuldigende vinger na te wijzen naar groepen die hun tradities, gewoonten, cultuur, taal en religie beleefden en beschermden. Communisten begrijpen zulke zaken doorgaans niet en ontkennen zelfs het bestaan van God. Vooral een aantal van onze volkscreolen en sommige van hun politici gebruikten dat en mocht bijvoorbeeld de Hindostaan zijn taal niet vrijuit spreken, in het openbaar of op een podium. Wat de Creool niet verstond, was niet goed en werd met argusogen gevolgd. De Hindostanen zouden de natie-weerspannigen zijn om stijf aan hun cultuur vast te houden en zou je dus hokjesgebonden of etnisch zijn. Het valt op dat men de vrij gesloten Chinees nimmer hokjesgebondenheid verwijt noch hun geringe bijdrage aan natievorming. Maar inmiddels beginnen we te ontdekken dat als we onze cultuur niet vasthouden, het verwatert en zelfs verloren gaat. Dan ga je ineens je roots en taal willen gaan opzoeken. Zie hoeveel moeite we doen om het Sranantongo te verspreiden, en te leren schrijven, een eigen keuken te hebben en ook een eigen “godsdienst de Winti”. Kortom, vormen van een identiteit. Laten we eerlijk zijn en nu na 40 jaar Srefidensi toegeven dat wij Blakamans andere etnische groepen te veel de baas wilden spelen en hen hun cultuurbeleving aan banden leggen. Jazeker! Dus datzelfde deed ons wel zoveel pijn toen de voormalige Hollandse meesters dat met onze Afrikaanse slaven deden. Maar we hebben niet geleerd uit de pijn, maar de blanke meesters gekopieerd.
Eenheid in verscheidenheid ontstaat als je werkelijk respect en begrip betoont aan andere etnische groepen en hun rechten op verdere ontwikkeling niet bagatelliseert en of niet marginaliseert. Of willen we steeds de ander de vinger nawijzen zonder eerst onze eigen tekortkomingen en de drang naar politiek etnische overheersing te erkennen? Dat is al te veel en te lang gebeurd en brengt onvrede/ disharmonie aan de basis onder het volk. We merken namelijk wel dat er nu een begin is in de bewustwording, dan we meer op onze kinderen moeten letten met wie en waarmee ze omgaan, om goede en beter geschoolde burgers te worden. Dat is een goed begin. Maar de vroegere Hindostanen en Javanen hebben altijd veel meer gestoken in opvoeding, onderwijs van en controle op hun kinderen. Dat werd door enkele negatieve elementen uit het groepje van enkele afgunstige Creolen niet in dank afgenomen en raciaal vertaald. Nu 40 jaar later horen we personen zeggen dat wij als Suriname nog geen “nationale identiteit” hebben. Dat is ook niet waar! Beuken met de leugen is gemakkelijk al begrijpen we niet dat we daarmee de natie en harmonie nog meer verzwakken. Dan blijven dezelfde klagers jammeren dat we geen natie zijn en aan natievorming moeten doen. Me dunkt, dat er zoveel heikele problemen in het land om dringende oplossing vragen dan het hinderlijke gezeur om natievorming. Maar we begrijpen dat het een duister politiek doel moet dienen. Zo blijven meneer Henk Herrie en negatieve geestverwanten zich in stand houden in de politiek, want ze willen alle herinneringen en namen aan het koloniale verleden uitvegen…: dat zou hen dan zo gelukkig stemmen.
Justus Reinhart
(86 jaar, wonende in Nederland)

error: Kopiëren mag niet!