HI: Brandstofprijzen worden voor alsnog niet verhoogd

IMG_2686Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie heeft vandaag een spoedonderhoud gehad met zowel de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB) als de oliemaatschappijen in verband met de brandstofvoorziening als gevolg van de koersontwikkelingen. Uit de gesprekken is komen vast te staan, dat de voorradige brandstof tegen de thans geldende pompprijzen aan het publiek zal worden verkocht. De brandstofprijzen zullen vooralsnog niet worden verhoogd.
De HI-minister zal de komende week met partijen en andere regeringsfunctionarissen werken aan de continuering van de brandstofvoorziening en vaststelling van de pompprijzen.
Minister Burleson doet een dringend beroep op de samenleving om geen brandstof te hamsteren en abnormale aankopen te doen. Dit om te voorkomen, dat er een schaarste optreedt, alvorens er een nieuwe aanvoer plaatsvindt.
Ook wordt de samenleving eraan herinnerd, dat het verboden is om brandstof aan te kopen, te vervoeren en op te slaan in daarvoor niet bestemde opslagmiddelen zoals jerrycans, vaten etc.
In middels heeft de bewindsvrouw na overleg met de oliemaatschappijen aan de servicestationhouders medegedeeld, dat ze hun pompstations moeten openhouden en de brandstof tegen de thans geldende pompprijzen moeten verkopen.

error: Kopiëren mag niet!