Djovero wil dat SIS sociale wetten implementeert

Clifford Anthoni
Clifford Anthoni
Clifford Anthoni, president-commissaris van Djovero NV, het bedrijf dat werknemers uitleent aan de Seafood Industries Suriname (SIS), heeft gisteren een persconferentie belegd om te reageren op de informatie, die door de SIS-directeur de samenleving is ingestuurd. Volgens Anthoni zijn de aandeelhouders op 9 november middels een schrijven op de hoogste gesteld van de situatie binnen het bedrijf. Sedert het aantreden van de huidige directeur merkt het uitzendbureau op dat er sprake is van ernstige minachting van het arbeidersbelang en de bijdrage die de arbeiders geleverd hebben bij de opbouw van het bedrijf. Er zou ook sprake zijn van slechte bedrijfsvoering en moreel verval. De directeur heeft bij zijn aantreden volgens Anthoni nooit stakeholders opgeroepen om te praten over de stand en gang van zaken binnen het bedrijf. De communicatie tussen de directie en de werknemers laat ook te wensen over.
Er wordt in het schrijven zelfs aangegeven dat vanwege de verslaving aan alcohol en sigaretten alsook het veelvuldig gebruik van krachttermen door de directeur, het personeel zich sterk beledigd en ernstig bedreigd voelt. Anthoni zegt dat de door de directeur gelanceerde informatie, waarbij gesteld wordt dat de werknemers loonsverhoging wensen, totaal niet op waarheid berust. Er is een aantal keren mondeling getracht de directeur zover te krijgen om te praten over de implementatie van de 3 sociale wetten. Dit verzoek werd uiteindelijk op 23 juli schriftelijk ingediend. Er kwam een reactie van de directie, maar er is nooit werk van gemaakt.
Aan de andere kant moet zeker worden opgemerkt dat de 25 uitgeleende werknemers, juridisch gezien, een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met Djovero NV. Dit zou als rechtstreeks gevolg moeten hebben dat niet SIS, maar Djovero voor de implementatie van deze 3 wetten moet zorgen, gezien Djovero de werkgever is.
Volgens Anthoni is er indertijd door de 2 bedrijven een model ontwikkeld en afgesproken dat er geen vakbond zou worden opgericht. De bedrijven zouden in overeenstemming ervoor zorgdragen dat al de rechten en plichten van de werknemers worden nageleefd. Vandaar de afspraak dat SIS de verantwoordelijkheid van de medische voorzieningen en lonen op zich nam. Deze afspraken zijn niet zwart op wit vastgelegd. Anthoni benadrukt dat er geen dispuut is over bij wie de verantwoordelijkheid ligt. ‘Het gaat volgens informatie van de directeur om loosverhogingen, maar dat is niet waar. Wij hebben het over de implementatie van de wet op basiszorgverzekering, het optrekken van de lonen naar het niveau dat door de wet is voorgeschreven en de pensioenregelingen’, zegt Anthoni. Djovero heeft in haar schrijven aangegeven tot 16 november een reactie van de aandeelhouders te verwachten. Anthoni heeft nog geen reactie ontvangen. Hij geeft dus aan indien er geen oplossing komt, het voor Djavero op een bepaald moment niet mogelijk zal zijn haar diensten te blijven verlenen, wat zal resulteren in het terugtrekken van de werknemers.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!