Eerste iPadschool van Suriname

In Gujaba start de Stichting Kansrijk Suriname met iPad-onderwijs op de OS 2. Dit is de eerste school in Suriname, waar deze vorm van onderwijs wordt toegepast. Kansrijk Suriname werkt nauw samen met Maurice de Hond. Andere partners zijn Alembo, Telesur, de Steve Jobsschool, Apple importeur Xando, Oefenweb en Junior Einstein. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft toestemming gegeven. De lespakketten zijn op de iPads geprogrammeerd, zodat leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met rekenen en taal. De leerkrachten zijn door medewerkers van Kansrijk Suriname en Alembo opgeleid om het gebruik van de iPads door hun leerlingen te integreren in het normale onderwijsprogramma. Telesur ondersteunt dit nieuwe leren door een speciale wifi-verbinding voor de school te verzorgen. Doelstelling is dat de leerlingen door het spelenderwijs oefenen met het lesmateriaal structureel betere resultaten zullen halen bij de taal- en rekentoetsen. De schoolleiding, de leerkrachten en de leerlingen zijn enthousiast over het gebruik en de mogelijkheden. Na een intensieve voorbereiding zullen op vrijdag 13 november 2015 de iPad-lessen formeel en feestelijk starten.

error: Kopiëren mag niet!