Wetenschap en technologie

Er worden reeds eeuwen voor onze jaartelling begon wetenschappelijke onderzoekingen verricht door mensen uit hun eigen periode. Deze ontwikkeling is bij de overgang naar de nieuwe tijd verder voortgezet en er zijn daarbij baanbrekende ontdekkingen gedaan die voornamelijk van toepassing zijn op de mensheid. Bij deze mogen als voorbeeld worden genoemd: 1 ontdekkingen op het medische vlak, 2 transport en 3 telecommunicatie. En deze zijn in de jaren daarna ten behoeve van de mensheid aanmerkelijk verbeterd. Maar er wordt met betrekking tot deze dynamische ontwikkeling toch wel de vraag gesteld of deze wetenschap haar hoogste punt inmiddels heeft bereikt. Tot hoe ver zal het nog gaan dat het toch nog ten nutte blijft van de mensheid. Zulks vooral als wij het volgende in ogenschouw nemen: 1 de vervanging van de arbeidsintensiteit door kapitaal intensiteit met als gevolg grotere werkloosheid tegenover een sterk groeiende wereldgemeenschap; 2 verdraaiing misleiding en verderf door de filmtechniek in beelden van draagbare apparaten van volwassenen en ook nog kinderen; 3 de vele manipulaties op onder andere het internet met eventuele nare gevolgen daarvan op vooral de jeugd; 4 vervaardiging van de zeer geavanceerde wapens ten einde oorlog te voeren tegen de mede mens en 5 het voornemen van de wetenschappers om ook nog in de toekomst over te gaan tot het doen vervaardigen van seksrobotten. Een voornemen kan namelijk wel zeer idealistisch zijn maar als er bij de realisatie daarvan zich zeer ongewenste gevallen voordoen kan het gevoel van welbehagen bij de mens verstoord raken. Er wordt namelijk door wetenschappers verklaard dat de planeet aarde voortdurend aan het veranderen is. Wij merken wel dat de eens lieflijkste landschappen van de aarde aan het vergaan zijn. Maar kan via de wetenschap wel uitmaken wat daarvan de hoofdoorzaak kan zijn. Vele berichten bereiken ons over allerlei natuurrampen die veel landstreken verdelgen en het leven van veel mensen en dieren opeisen. En verder de hongersnoden die onder miljoenen mensen op aarde uitbreken, vooral door de veelal onnodige oorlogen die door leiders van volkeren vanwege machtswellust frequent voeren. Deze gebeurtenissen zijn het nadenken toch waard? De leer in de technologie bewerkstelligt wel dat de moderne mens zijn of haar behoeften op een adequate wijze kan bevredigen. Maar het is belangrijk daarbij de vraag te stellen of deze ontwikkeling in alle opzichten ten nutte is van de mens. Vooral als er in ogenschouw wordt genomen het gevolg van onder andere het verderf van de jeugd vanwege de moderne techniek die zo hartelijk wordt toegejuicht door velen. Velen onder de oudere generaties zullen ongetwijfeld het verderf van de jeugd middels de technologie heel duidelijk hebben gemerkt. Er zijn twee begrippen, namelijk technologie en wetenschap. De wetenschap maakt gebruik van de technologie ten einde zaken of gevallen die nog niet bekend zijn toch nog aan het licht te brengen. Maar de technologie probeert alle handelingen en soms ook nog de natuur gevoelens van de mens middels kunstwerken te vervangen. Maar van waar komen deze inspiraties met betrekking tot deze ontwikkeling die de mens thans ondoordacht aan het uitvoeren is. Worden er misschien onbewust de kwade doelen van onzichtbare aardse machten door de mens verwezenlijkt. Het aantal wetenschappers die er zijn op aarde is niet bij te houden, maar toch kunnen zij de gewenste vrede op aarde niet bewerkstelligen. ,,Zij die naar Mij luisteren zullen aan Mij toebehoren”. Citaat van de schepper van hemel en aarde volgens het heilige schrift.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!