Tweede Diaconessenhuis Awareness Day: Stomazorg

tweed2
tweed1Het Diaconessenhuis organiseerde gisteren haar tweede Diaconessenhuis Awareness Day. Wat centraal staat tijdens zo een bewustwordingsdag is dat de gemeenschap geïnformeerd wordt over zorg, ziektebeelden, aandoeningen en behandelingen. Dat kunnen thema’s zijn waar nog een taboe op ligt of waarover er extra vragen zijn. Het thema voor de tweede informatiedag was ‘Leven met een stoma’. Er werd onder andere informatie gegeven over wat stomazorg is, de plaatsbepaling en hoe te leven met een stoma. De informatieochtend werd georganiseerd voor patiënten met een stoma, hun familieleden en/of geïnteresseerden. Deze bewustwordingsdag werd door diverse (para)medische beroepen van het ziekenhuis georganiseerd.
Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting en/of urine. Een stoma wordt aangelegd als de ontlasting en/of urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan verlaten. Dit kan onder meer noodzakelijk zijn bij aangeboren afwijkingen, darmontstekingen, poliepen, tumoren en verwondingen. Afhankelijk waar de aandoening zich bevindt, wordt de stoma op een bepaalde plaats aangelegd. De soorten stoma’s zijn colostoma, ileostoma en urostoma . Een colostoma is een kunstmatige uitgang van de dikke darm. Een gedeelte van de dikke darm is in zo’n geval weggenomen. Het zieke deel van de dikke darm is verwijderd en een stuk van het gezonde deel wordt door de buikwand naar buiten gebracht. Een ileostoma is een stoma die op de dunne darm wordt aangelegd. De dikke darm is (tijdelijk) buiten werking gesteld of weggenomen. De dunne darm komt via de stoma in de buikwand naar buiten. Voor het aanleggen van een urostoma wordt een stukje van de dunne darm (10 à 15 cm.) gebruikt. Hierin worden de urinewegen, die vanaf de nieren komen, ingehecht. Het stukje dunne darm wordt via de huid naar buiten gebracht, omgestulpt en vastgehecht. De urostoma hoort, net als de ileostoma, 2 tot 3 cm boven de buikhuid uit te steken. De stoma dient alleen voor transport van urine naar buiten en niet als reservoir zoals bij de blaas. De behoefte naar informatie is er volgens Adipi Annemieke, verpleegster, erg groot.
Het gaat hierbij meer om het psychosociale gedeelte. Patiënten zitten met hun ziekten, en het krijgen en laten plaatsten van stoma. Ook rond de verpleging is er behoefte naar informatie. Stomazorg wordt niet gedoceerd in de opleidingen van de verplegers. De verpleging leert het werk dus on the job. De eerste twee bewustwordingsdagen waren onderdeel van het pilotproject. Er staan nog geen onderwerpen gepland voor de volgende bewustwordingsdag, maar volgens Cherie Frankel, woordvoerder en marketing functionaris van het ziekenhuis, was de deelname aan de tweede bewustwordingsdag beter dan de eerste. Er zal volgens haar zeker vervolg aan worden gegeven.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!