Ramnandanlal: ‘Politiek moet veranderen’

Gewezen volksvertegenwoordiger Henk Ramnandanlan (Palu) is de mening toegedaan dat het voeren van politiek moet veranderen. ‘Toen de Palu werd opgericht, werd het politieke spectrum beheerst door etnische politieke partijen. Vandaag de dag is etnische politiekvoering veel minder geworden. De vraag is nu welke issues centraal zullen staan. De bevolking moet er nu bewust van zijn dat de toekomstige politiek gericht zal zijn op inhoudelijke zaken. Surinamers zullen zich in inhoudelijke kwesties moeten verdiepen. Politiekvoering zal iets moeilijker moeten worden, als we niet terecht willen komen in situaties als nu. Soms kan het gaan om bepaalde moeilijke kwesties. Eén der moeilijke is waarom de Centrale Bank van Suriname de kasreserves verhoogt. Dat zal aan de bevolking moeten worden uitgelegd’, zegt Ramnandanlal.
Volgens de Palu-ondervoorzitter moet er worden uitgelegd dat geld lenen moeilijker zal worden en Suriname inderdaad een inflatie tegemoet gaat. Voor de doorsnee burger betekent dit dat de prijzen in de winkel omhoog zullen gaan. Voor de ondernemer betekent het dat geld lenen duurder zal worden. Als iemand een hypotheek heeft, zal de rente daarnaar aangepast worden. ‘Wij moeten ons vooral buigen over waar deze situatie vandaan komt. Het is zeker niet de eerste keer dat deze situatie zich voordoet. De regering Venetiaan 3 had aan haar einde ook een soortgelijke situatie. Ondanks de beloftes, die elke president doet, zie je deze verschijnselen terugkeren. We weten inmiddels dat deze grote vragen ook door wetenschappers nog niet worden beantwoord. Dit werd ook tijdens elke begrotingsbehandeling aangekaart. Waarom geven wij de regering zoveel ademruimte? We begroten bijvoorbeeld elke jaar 100 miljoen, terwijl we duidelijk weten dat we maar 40 miljoen kunnen realiseren. Hierdoor krijgt de regering de ruimte om meer uit te geven dan wij verdienen. Wij kunnen geen begroting hebben, waar een willekeurig zittende president of regering zoveel ruimte krijgt om het land in zo een financiële situatie te dompelen, waar wij nu in terecht zijn gekomen. Alles staat in de wetten, maar elke regering heeft de ruimte om zich niet te houden aan die wetten’, stelt Ramnandanlal.
Elke regering die zit en niet aan structurele hervorming doet, is volgens Ramnandanlal eigenlijk niet bezig de belangen van het volk te behartigen. Onze samenleving is onvoldoende georganiseerd en kent onvoldoende wetten en regels. ‘Wij hebben gevraagd naar financiële hervormingen. Er is gevraagd om werkgelegenheid te creëren voor de bevolking. Er moet in de duurzame sectoren worden geïnvesteerd. Als land verdienen wij misschien veel aan de mijnbouwbedrijven, maar er zijn hooguit 4.000 tot 5.000 mensen die hun brood daar verdienen. Maar als we naar de landbouw kijken, praten wij over 10.000 tot 20.000 mensen. Dit zijn sectoren waar groeipotentie in zit, waar als wij het goed doen, de werkgelegenheid over 300 jaar nog bestaat. We kunnen niet eeuwen doorgaan met dit beleid. De bevolking moet begrijpen dat zij zichzelf niet vlak voor de verkiezingen moet verkopen voor een baan bij de overheid. Elke persoon die nu is aangenomen, moet begrijpen dat al de energietarieven die nu omhoog gaan, bedoeld zijn om hun salarissen te betalen’, aldus Ramnandanlal.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!