Welzijn wenst overleg met regering over koersontwikkeling

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) stelde tot voor kort dagelijks US$ 30.000 ter beschikking aan cambio’s, uitsluitend bedoeld voor de verkoop aan bedrijven. Deze dollars werden dan tegen een iets soepelere koers verkocht aan de cambio’s (3.70). De koers die de bank nu vraagt, is echter gelijk aan de straatkoers (3.90). Dit aanbod is niet toereikend, gezien de enorme vraag naar Amerikaanse dollars vanuit het bedrijfsleven. Ook is men nu bezig te overwegen de douanekoersen op te schroeven, waardoor de invoerrechten omhoog zullen gaan en producten dus duurder aan de man zullen worden gebracht.
Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zegt dat deze situatie niet alleen verontrustend en zorgwekkend is maar vooral zeer ernstig. De hoop was dat het niet zo ver zou komen. Hij had graag dat de overheid met het bedrijfsleven in overleg zou treden over de koerssituatie, zodat bedrijven niet overgaan tot het plegen van paniekacties zoals het weghalen van hun gelden van banken. ‘De overheid doet wat haar goed uitkomt en het bedrijfsleven doet ook wat hij denkt dat haar goed zal uitkomen. Als men het probleem gezamenlijk aanpakt, dan heeft men een richting en geen paniek.’ Welzijn denkt dat zolang iedereen in zijn eigen hoekje blijft de situatie op deze manier zal blijven voortsudderen. Hij is van mening dat men moet leren uit dingen die in het verleden verkeerd zijn gegaan. ‘Men moet niet diezelfde fout weer maken.’ Hij kijkt ernaar uit dat de monetaire autoriteiten er alles aan doen om zaken te stabiliseren.
Welzijn heeft toch liever dat er stabilisatie komt op een vaste koers, ook al is dit een hogere. Op dit moment met de constante koersschommelingen is het volgens hem voor het bedrijfsleven onmogelijk om te plannen. Welzijn geeft aan dat hij inderdaad vernomen heeft dat de overheid eraan denkt de douanekoersen te verhogen. Hij geeft aan dat hij daar geen voorstaander van is. ‘Ik vind dat men gewoon 1 koers en niet 3 of 4 moet hanteren, want dit is funest voor de economie.’ De koersen zijn al die tijd kunstmatig in stand gehouden en dit is ten koste van de monetaire reserve gegaan, meent Welzijn. Hij geeft aan dat deze aanpak niet reëel was. ‘Nu worden we gewoon met de neus op de feiten gedrukt en zien wij de werking hiervan.’ Hij verwacht dat het land in een economisch spiraal terecht kan komen.

error: Kopiëren mag niet!