Simons ontvangt virtuele kennisbank voor beleidsmakers

Begrotingsbehandeling dienstjaar 2016 gepland voor begin december
Simons ontvangt virtuele  (2)Bij de opening van de 8ste democratiemaand ontving Jennifer Geerlings – Simons symbolisch de virtuele kennisbank voor beleidsmakers van de Stichting Projekta. Deze kennisbank bevat documenten, die onder andere beleidsmakers ten goede komen. In dit geval kan onder andere gedacht worden aan mensenrechtenverdragen en verdragen betreffende het bestuur en arbeid, die terug te vinden zijn in de kennisbank. Simons was zeer positief over dit initiatief en gaf daarbij aan dat de kennisbank aansluit op het nieuwe systeem, dat gebruikt wordt in DNA. Zij gaf daarbij aan dat er gekeken zal worden naar mogelijkheden voor een speciale guest community. Projekta werkt eraan om alle conventies en rapportages op een plek op te slaan en beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden.
Simons doet terugblik DNA 2010 – 2015
Tijdens een live vraaggesprek deed Simons verder een terugblik op de afgelopen vijf jaren van het parlement en wat nog in het verschiet ligt. Volgens Simons is vooral het behouden van goede internationale relaties een groot succes geweest. Het is thans zo dat het parlement niet zomaar internationale verdragen goedkeurt, zoals dat in het verleden wel het geval was. Het gevolg daarbij was, dat nadat de verdragen goedgekeurd waren, er zaken boven water kwamen, die ten nadele van het land waren. Zij merkte op dat het parlement thans op de hoogte is van wat er internationaal gebeurt. Zij is er ook voorstander van dat er meer vrouwen vertegenwoordigd moeten zijn in het parlement. Zij gaf verder aan dat er de komende vijf jaar verder gewerkt zal worden aan het structureren en institutionaliseren van het parlement. Er is verder gewerkt aan nieuwe procedures, die betrekking hebben op de voorbereiding van delegaties naar het buitenland, en het rapporteren van diezelfde delegaties bij terugkomst. Daarnaast is het nog steeds haar streven om commissievergaderingen openbaar te houden. Gebrek aan ruimte heeft ervoor gezorgd dat de commissievergaderingen nog niet openbaar gehouden kunnen worden. Verder heeft parlement reeds een aanvang gemaakt met het publiceren van verslagen van de commissievergaderingen op haar website. Dit moet onder andere zorgen voor transparantie.
Anticorruptiewet zal niet bijdragen aan volledige corruptiebestrijding
Volgens Simons zal de huidige ontwerp anticorruptiewet niet bijdragen aan volledige bestrijding van corruptie. De enige manier om corruptie zoveel als mogelijk uit te bannen, is om middels wetgeving transparantie te eisen en automatische sancties te verbinden aan bepaalde procedures. Verder zal het uitschrijven van hele hoge boetes zorgen voor het indammen van corruptie. Zij is ook van mening dat de klokkenluidersregeling niet zal werken in Suriname. In een land met zeven miljoen inwoners zou dat wel werken, maar niet in een kleine samenleving als Suriname. Zij is daarom van mening dat wetten zodanig in elkaar gezet worden dat het de taak wordt van functionarissen om ongeregeldheden binnen het bestuur aan te kaarten. Als zij dat niet doen, dan zou vanwege de wet geacht mogen worden dat zij ook medeplichtig zijn aan corruptie en zouden zij ook daarvoor gestraft kunnen worden.
Economische situatie
Simons ging verder in op de huidige economische situatie. Volgens haar zijn er dollars gepompt in de samenleving om de koers stabiel te houden, echter heeft het parlement informatie gekregen dat er een dramatische daling van inkomsten is geweest in 2014. Er mag volgens haar dan kritiek geleverd worden op vorige regeringen, maar het blijft een feit dat het instellen van een fonds niet voldoende zou zijn om alle afgenomen inkomsten te dekken. Er is volgens haar een internationale financiële oorlog gaande. Concurrentie en het verlagen van de prijzen van onder andere goud en olie zijn debet aan de verlaagde inkomsten. “Het parlement moet er op toezien dat de regering de beste keuzes maakt”, gaf zij verder aan. Echter betekent het maken van beste keuzes nog niet dat het leven altijd even “gezellig” door kan gaan. Volgens Simons moet men de internationale situatie begrijpen. Ze gaf verder aan dat het Spaar- en Stabilisatiefonds teruggenomen is door de regering. Indien men zo een wet wilt, dan zal een initiatief wet ingediend moeten worden. Deze wet kan wel gemaakt worden voor de periodes waar het goed gaat in het land, wanneer de huidige financiële situatie verandert naar betere tijden. Ze deed een beroep op de samenleving om te bezuinigen, zelf te gaan produceren en Surinaamse producten te kopen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!