Het is minister P. inderdaad naar zijn hoofd gestegen!

Smakelijk hebben wij de berichtgeving van dhr. Roeplal gelezen op een lokale site van 12 september, met daarop een reactie van een zeker mevrouw die een kennis blijkt te zijn van Peneux en mee wilt laveren. We vonden het pleasant dat meneer Roeplal gereageerd heeft. We keken eigenlijk uit naar iemand die zou durven te praten, want dat zijn wij wel maar er wordt niet naar ons geluisterd en aan de andere kant zijn wij toch wel bang voor rancune. Misschien dat de Surinaamse gemeenschap er nu wel terdege bewust van wordt wat er allemaal in het “echt “ gaande is. We hebben de ontwikkelingen gevolgd binnen het Ministerie en als goed en verstandig weldenkend mens, zal je bij jezelf te rade gaan dat sommige dingen niet kloppen en gewoon niet kunnen. Daarvoor hoef je heus niet gepromoveerd te zijn en dat zullen wij toelichten.
Er is een zaak door de heer Peneux in de ether gebracht bij een welbekende radiostation over een gerespecteerde collega S. Zijn naam wordt publiekelijk neer gehaald zonder dat deze goede man zich kan verweren. Wat zal zijn familie niet denken? Wat zullen zijn kinderen niet denken? Een harde werker, iemand die altijd vroeg aan het werk is en soms als laatste weggaat en niet staat te springen om functies. De hele afdeling verkeerde in een mineurstemming. Wij hebben er wat van gezegd en zijn ook voor hem opgekomen via de hiërarchische wegen die er zijn, maar er is niet naar ons geluisterd. Wij vroegen ons af als meneer Peneux wel de juiste weg heeft bewandeld, daar hij altijd praat over de hiërarchische weg? Er is een Openbaar Ministerie met een justitieel apparaat die dit soort zaken onderzoekt. Waarom is Juspol er niet bij betrokken geweest of gevraagd om een degelijk en professioneel onderzoek te doen? Dat doet zelf een gewone burger in geval er zoiets geconstateerd wordt en dat zou je toch ook wel als vanzelf sprekend zien van zo een gerenommeerd ministerie? Dan kan je zeggen dat je brieven hebt, maar de tijd waarin we leven zit iedereen witte voetjes zogenaamd te maken om goed in het daglicht te verschijnen. Hopelijk staat deze meneer niet hetzelfde lot te wachten als dat het geval bij RGD.
We voeren u ook terug naar het toenmalige hoofd Algemene Zaken, mevrouw M. die een hele goede kennis van deze huidige minister was. Ja was, nu niet meer. Die moest ook plaatsmaken voor een vriendje/kennis van deze huidige minister met een LO-akte, de heer R. met wie hij een intieme band had. En dan is het te gek dat er nu op Algemene Zaken, een familielid van de voormalige onderdirecteur Onderwijs zit, met nog niet eens behoorlijk een mulodiploma. Dit is echt een lachertje. Wie houdt de minister voor de gek? We weten toch allemaal dat hij toen als directeur zelf geen goed kader op bepaalde posities voordroeg? En nu wil hij “gepromoveerde kader”. Deze zelfde minister vroeg aan het personeel tot 3 maal toe dat minister Adhin vraagt om uw volledige medewerking, dus m.a.w. niet zijn persoon. Dit moet ook gezegd worden. Toenmalig minister Adhin had op een hoop posten ook zijn eigen familie geaccommodeerd en sommige niet eens behoorlijk geschoold en miste elke vorm van het in bezit hebben van “competenties”. Net zoals de heer Roeplal stelt, ze weten niet eens behoorlijk Nederlands te schrijven. De directeur had zoveel commentaar en zoveel te zeggen, maar zelf had hij de ballen niet om op te treden. Of zijn ballen waren vierkant geworden? Zijn “korte metten, harde taal” (een uitdrukking die hij vaak gebruikt) zijn evenzo willekeur. Wanneer het hem maar goed uitkomt, is dat van toepassing.
Meneer Roeplal stelde in zijn bericht: achter de ruggen van deze personen worden er allerlei grappen gemaakt om hen belachelijk te maken. Wellicht kent u eveneens zo iemand uit uw omgeving.
Ook wij kennen zo iemand in onze omgeving van het ministerie, en dat is de minister Peneux zelf. Ja sorry minister, de waarheid is hard om aan te horen, maar het moet ook wel gezegd worden. Menige zullen dit zelf ondervonden hebben of gehoord hebben hoe u toen als directeur van Onderwijs sprak over medewerkers en andere notabelen in het land. En dan zegt u : “Ja je moet weten te laveren”, met een brede grijns op uw gezicht. En waarschijnlijk bent u gewoon zo en dat zal niet veranderen, maar dan moet u andere medewerkers niet kwalijk nemen als ze durven te zeggen zoals het is en durven te zeggen zoals uw ware aard is. Het is jammer dat u dan doet alsof het niet de waarheid is. Ja minister, de waarheid is hard om aan te horen. U zou een cursus “communicatie” moeten volgen. We kennen allemaal (zij die aanwezig waren) één van de laatste stafvergaderingen, waar directeur Peneux een onderdirecteur bespreekt, die niet eens aanwezig was en als ze binnen komt in de vergadering hij niet eens de durf heeft om haar te zeggen, wat er mis gaat etc.. etc… Minister Peneux heeft een karakter van een hypocriet! Best wel jammer omdat hij capabel geacht wordt, maar hij slaat zijn eigen ruiten aan diggelen en slaat tot nu toe elke plank mis. We hoopten dat met het struisvogel-personeelsbeleid van de voormalige minister Adhin, met de komst van de opschuiving van directeur naar minister er verbetering zou volgen. Helaas hadden we het mis, want Peneux is machtsdronken geworden en het is hem echt wel naar zijn hoofd gestegen.
Dit zijn allemaal loyalisten van Peneux, weliswaar hebben ze hun eigen mening, maar de minister drukt toch zijn zin door. En dat is wat hij nodig had, allemaal minions die geen poot hebben om op te staan. Vandaar dat ze zijn voorgedragen en verder moeten ze maar stil blijven. Met wie hij niet kan werken of nog sterker gezegd: wie hij niet mag, moet maar weg. Is dat de werkwijze? Het is ook bekend en allemaal in een waas van geheimzinnigheid dat er behoorlijk wordt gesjoemeld. Wordt er ook een Clad-rapport over dit ministerie prijsgegeven binnenkort?
Dat de Naschoolse Opvang een hele grote nyanpatu is, dat is geen nieuws. Deze minister heeft binnenskamers zoveel kritiek geuit als directeur en namen genoemd welke mensen die nyan maken. De lijnen lopen uit tot naar de Assemblee. En nu komt hij met een evaluatie, dit is echt een lachertje. Hij weet drommels goed wat er aan de hand is en heeft kennelijk te veel okersoep gegeten.
Er is ons ook ter ore gekomen dat er een lijst is van namen die bedankt zullen worden o.a hoofden van afdelingen, en het is al bekend dat waarschijnlijk een onderdirecteur hetzelfde lot te wachten staat. Dit vanwege het feit dat die opkomt voor de medewerkers. Het bevreemdt ons, dat toen hij directeur was hij altijd laveerde met deze mensen en daar hij minister is, hij aangetast is geworden door hersenschimmel. Het bevreemdt ons dat deze minister juist achter een hoop mensen stond, zelf aangeeft dat hij die rommel op het ministerie zal opruimen die achtergelaten is, en nu hele hypocritische houding heeft aangenomen, dus toch een karakter van deze man? Hoe het ook zij, de rancuneuze houding van Peneux zal demotiverend werken naar alle (andere) lagen van het ministerie, want anderen die geen klap uitvoeren (minions) krijgen waardering en harde werkers, stuur je weg. Dit is ronduit belachelijk! Minister Peneux have a heart. Hopelijk staat niet hetzelfde lot te wachten als dat het geval bij RGD, voor deze mensen.
Vandaag zullen het deze mensen zijn, maar morgen zijn wij het. ..
Mevr. S.B

error: Kopiëren mag niet!