Wilde occupatie te Ephraimzegenweg

wilde1
WildeVolksvertegenwoordigers Dew Sharman en Riad Noermohamed zijn onlangs door de samenleving geïnformeerd over gevallen van occupatie te Latour, aan de Ephraimzegenweg. Het gaat hierbij om een perceel toebehorende aan de familie Hoelaas. Sharman zegt van de buurtbewoners te hebben begrepen dat er ‘sterke krachten’ achter deze occupatiegevallen staan. “Ik weet niet als het politieke of andere krachten zijn, maar het is erg af te keuren”, zegt Sharman. De ocupanten waren op het moment van het bezoek van Dagblad Suriname, niet ter plekke. Ook de eigenaren van het perceel zijn naar informatie niet in Suriname. Duidelijk was, dat er al voorbereidingswerkzaamheden worden uitgeoefend om de percelen bouwrijp te krijgen. De naamborden staan rechtop en het perceel is met lintjes verdeeld om op die manier aanwijzingen te geven aan wie de percelen toebehoren.
R. Kandhai die aan de westelijke zijde van het geoccupeerde perceel woont, zegt dat hij het storend vindt dat zaken op zo een manier aan toe gaan. “Er wordt gewoon vuur aangestoken, met het gevaar voor de aangrenzende woningen”, zegt Kandhai. Volgens Kandhai gaat het om meer dan 100 personen die zich daar begeven. Habieb Badoella die aan de oostelijke zijde van het perceel woont, vreest voor uitbreiding van de occupatie en vraagt er daarom alle nodige aandacht voor.
Occupatie is geen nieuw fenomeen. Het heeft zich in het verleden ook voorgedaan. Enige tijd geleden is dit fenomeen ook door de wetgever strafbaar gesteld. Sharman geeft aan dit geval, samen met zijn collega, in het parlement te zullen aankaarten. Ook de president zal hierin worden aangeschreven. “Als je niet correct en streng optreedt, schep je precedenten. Als dit zo blijft, zul je binnen korte tijd mensen in hutjes hier zien wonen en zit de overheid met een nog groter probleem. De burgers moeten die bescherming krijgen die ze nodig hebben”, zegt Sharman.
“Mensen hebben hier zelfs het perceel in brand gestoken. Dat is ook strafbaar”, stelt Nurmohamed. “De mensen hebben er als Surinamers recht op een stuk grond, maar wat ik hier zie, spreekt niet van de manier om een stuk grond te krijgen. Als men een stuk grond wil, moet men naar de instantie die grond toewijst. Het kan best zijn dat de mensen de wegen niet kennen. Men kan als niets lukt, een beroep doen op de assemblee of andere volksvertegenwoordigende lichamen. Er zijn genoeg gronden beschikbaar”, stelt Nurmohamed..
In het verleden hebben er ook politieke krachten achter occupaties gezeten. Die kwesties zijn allemaal bekend. Aan de andere kant, is het feit dat mensen occuperen, een teken dat mensen een stuk grond nodig hebben. “Dat wil zeggen dat er goed grondbeleid moet worden ontwikkeld waarbij wij alle Surinamers een stuk perceel kunnen geven om te bouwen en te verblijven. Dat vraagt natuurlijk een stukje ordening in de sector. Digitalisering van deze sector is dus van belang. Een pas geboren kind krijgt direct een ID-nummer. Zo moet er een bepaald model worden gecreëerd waarbij elke Surinamer die 18 jaar oud wordt, een stuk perceel krijgt. Dat moet ergens worden gereserveerd. Men moet gewoon niet aan andermans eigendom komen”, aldus Sharman.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!