Rusland: “Toename dienstreizen ministers alarmerende kwestie”

NPS-voorzitter tevens assembleelid Gregory Rusland vindt het belangrijk dat de regering een strengere controle plaatst op dienstreizen van ministers. Ook buitenlandse dienstreizen, die gefinancierd worden met staatsgeld, vallen onder de toegezegde bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Ondanks toezegging van vicepresident Ashwin Adhin blijkt dat bewindslieden in de afgelopen weken flink op dienstreizen zijn geweest. Voor de NPS-topman is dit een alarmerende kwestie, gezien het feit dat het land op dit moment in een moeilijke financiële situatie zit. In het kader van bezuinigingen op het overheidsbudget is het daarom zaak dat ministers en assembleeleden uitsluitend in dringende gevallen het land vertegenwoordigen. Gebeurt het niet, dan zal de verdenking blijven bestaan dat het primair gaat om het vangen van daggelden en voordeel halen uit privileges. Rusland vindt dat de regering nu dubbel moet gaan kijken naar het belang van buitenlandse bezoeken, alvorens ministers en grote delegaties af te vaardigden. “Het is belangrijk te weten naar welke meeting bewindslieden zijn gegaan en wat de minister daar precies is gaan doen. Als de minister gewoon ergens op een conferentie gaat zitten, hoeft het in deze tijd liever niet. In algemene zin zou men elke dienstreis onder een vergrootglas moeten nemen”, stelt de parlementariër.
Gemeenschap tast in duister over tientallen dienstreizen ministers
Op dit moment is minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken naar Washington, vanwaar zij door zal reizen naar Saoedi Arabie. Minister Ronni Benschop van Defensie zit in Frans-Guyana. Hiernaast zijn de ministers Reguillio Dodson (NH), Sieglien Burleson (HI), Andy Rusland (TCT) en Faizel Abdulgafoer (S&J) pas teruggekeerd van tot nu toe onbekende internationale conferenties. Het komt regelmatig voor dat bij toeval de gemeenschap kennis draagt van de afwezigheid van ministers, assembleeleden en andere hoge functionarissen, omdat ze in het buitenland zitten. Na hun terugkeer wordt er aan de samenleving geen verslag gedaan. Over het jeugdcongres waarvoor minister Abdoelgafoer naar Parijs is afgereisd, is bij het grote publiek niets bekend. Evenmin hoe de delegatie van hem en andere ministers zijn samengesteld en welke bijdrage Suriname op het congres heeft geleverd. Rusland zegt dat een informatiesessie na terugkeer van bewindslieden geen slechte manier zou zijn om de gemeenschap uit het donker te helpen. Zoiets zou de president bijvoorbeeld kunnen doen, nadat hij het land in het buitenland heeft uitgedragen. Rusland, die tussen 2005 en 2010 minister van Natuurlijke Hulpbronnen is geweest, zegt dat hij uit ervaring weet dat ministers gelijk na terugkeer bij het staatshoofd rapporteren over de gang van zaken tijdens hun buitenlands bezoek. Het is de president die dan bepaalt wat hij met de informatie doet. Alle ministers staan volgens hem echter vrij om de gemeenschap zelf te voorzien van informatie.
Voorlopig geen business class reizen voor parlementariërs
Dienstreizen van parlementariërs zijn sinds kort ook onder een vergrootglas geplaatst. Volgens Rusland heeft hij opgemerkt dat wanneer er buitenlandse uitnodigingen binnenkomen, dit in huishoudelijk verband wordt besproken. Hierin wordt er volgens hem gekeken naar het belang van het bezoek aan deze vergadering. Indien participatie nodig is, wordt er ook gekeken naar de grootte van de af te vaardigen delegatie. De bedoeling is om deze zo klein mogelijk te houden. De parlementariër vertelt dat hij de laatste tijd opgemerkt heeft dat DNA een aantal uitnodigingen ter zijde heeft gelegd om zo ook te besparen aan het kostenaspect. Hiernaast zijn er zelfs maatregelen getroffen, waarbij gekeken wordt naar de manier hoe assembleeleden reizen. Zo wordt er overwogen of leden businessclass in deze moeilijke tijden moeten reizen. Hierover is er volgens de parlementariër breedvoerig gediscussieerd.
FR

error: Kopiëren mag niet!