Beroepsraad Wet Tarief Invoerrechten beëdigd

Minister Biza beedigt leden Raad van Beroep Wet Tarief van InvoerrechtenMinister Mohamed Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op 3 november 2015 de leden van de Raad van Beroep van de Wet Tarief van Invoerrechten beëdigd op zijn departement. Hiermee is er eindelijk een begin gemaakt met de werkzaamheden van dit orgaan. De bewindsman sprak de hoop uit dat de leden een goede job zullen klaren en wenst hen heel veel succes toe. De Raad van Beroep als bedoeld in artikel 56 van de ‘Wet Tarief van Invoerrechten 1996’ is op voordracht van de minister van Financiën in het kader van de rechtsbescherming en de rechtszekerheid van de belastingbetalende burger per 21 april 2015 gereactiveerd.
De directeur van Financiën tevens waarnemend directeur Belastingen, mw. drs. L. Pinas-Halfhide, zei bij de beëdiging dat een mijlpaal is bereikt voor de Belastingdienst. ‘Reeds 10 jaren heeft de Belastingdienst gepoogd deze wet te realiseren, maar door uiteenlopende redenen heeft ze dit niet tot stand weten te brengen.’ Ze gaf verder aan het volste vertrouwen te hebben in dit team, gezien de wijze van samenstelling van de raad. Die bestaat uit personen die als experts gezien kunnen worden op dit gebied. In de Raad van Beroep zitten de leden mr. A. Charan (voorzitter), mr. A. Johanns, mw. G. Stella, dhr. I. Nooitmeer, dhr. R. Burke, dhr. A. Trot en mw. mr. M. Wijnerman.

error: Kopiëren mag niet!