Dew Sharman: “Fly-overs waar president over sprak, zullen ooit uitweg kunnen bieden”

Dew Sharman “Fly-overs waar de president over sprak, zullen ooit een uitweg kunnen bieden”. 1In verband met de ordening van de binnenstad heeft Suraj Sahadew-Lall onlangs een brief gericht aan de president, het parlement en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Sahadew-Lall heeft het in zijn brief over het leggen van een verbod op overtollig autoverkeer op toegang tot Paramaribo Centrum. Dit zal volgens Sahadew-Lall ervoor moeten zorgen dat er minder broeikasgassen in de ruimte van onze winkelcentra geproduceerd worden. Met de deze aanpak zal er moeten worden overgaan tot de verdere versterking van het openbaar vervoer (OV). Dit zal volgens Sahadew-Lall ook veel meer economische bedrijvigheid met zich meebrengen. Het is voor ons allemaal duidelijk dat het verkeer in Suriname regelmatig vast zit. Onze wegen zijn voor de verkeersintensiteit niet meer berekend. Dat betekent dat er ingrepen zullen moeten worden gepleegd. De methode van Sahadew-Lall is volgens volksvertegenwoordiger Dew Sharman, lid vaste commissie TCT, een mogelijkheid. “Ik weet alleen niet als een verbod zal werken. Het is beter om een stukje ordening te brengen. Ordening in die zin dat niet alle lijnbussen hun eindhalte in de binnenstad moeten hebben. Er zouden kortere routes moeten worden gemaakt. De ruimte die wij voor andere zaken zouden kunnen gebruiken, wordt door allerlei bussen ingenomen. Aan de andere kant zal het openbaar vervoer anders geordend moeten worden. Als je bijvoorbeeld van Kwatta naar de Indira Gandhiweg wil gaan, ben je verplicht om eerst naar de stad te komen, en dan een bus naar de Indira Gandhiweg te pakken”, zegt Sharman.
Gezondheid
Met teveel auto’s in de binnenstad wordt de binnenstad volgens Sharman niet alleen toeristonvriendelijk, maar mensonvriendelijk. Het geeft een gevoel van onbehagen. “Wij zijn met zijn allen ook verantwoordelijk voor de gezondheid van ons allen. Als er veel meer mensen op een prettige manier door de straten van Paramaribo kunnen lopen, zullen meer mensen geneigd zijn om naar de stad te gaan. Hoe meer mensen naar de stad gaan, hoe meer bedrijvigheid er zal zijn.” Het autorijden moet volgens Sharman ook aan banden worden gelegd. “Dit, om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de mens. Laten wij ons openbaar vervoer zodanig organiseren dat mensen eerste geneigd zijn om te lopen. Gewoon van de ene op de andere dag een verbod leggen, zal niet helpen. De samenleving moet goed worden voorbereid en geïnformeerd. Het wordt een andersoortig leven waar de mensen mee moeten leren omgaan. Natuurlijk moeten ook de terzake deskundigen erbij worden gehaald zodat de samenleving minder geneigd wordt om overal met eigen vervoer te gaan”, zegt Sharman
Continuïteit en zekerheid
Er zijn nog genoeg trajecten waar men na 14.00 uur bijvoorbeeld geen bussen meer vindt. Mensen zijn dus aangewezen op eigen vervoer. Middels het ordenen van het openbaar vervoer moet het gebruik van eigen vervoer worden afgeraden. “Men moet geneigd zijn om van openbaar vervoer gebruik te willen maken. Dat zal alleen komen als er een stukje continuïteit en zekerheid in komt. Als ik precies om 18.00 uur van Leiding naar de Indira Gandhiweg wil gaan, moet dat mogelijk zijn”, stelt Sharman.
Werk voor OW
“In het gehele plaatje moeten wij de uitgangswegen niet vergeten. Als we van Kwatta naar Noord willen gaan, moeten we andere opties hebben om Noord te bereiken. Wij doen het nu via de Ringweg. Maar de mogelijkheid om Ringweg rechtstreeks met bijvoorbeeld Weg naar Zee te verbinden moet er ook zijn. Hetzelfde met Indira Gandhiweg. Er is dus voldoende werk voor Openbare Werken, afdeling Verkeer, om alternatieve verkeerroutes te creëren. Wij hebben nu het geld niet voor, maar die fly-overs waar de president bij zijn aantreden over sprak, zullen ooit een uitweg kunnen bieden”, aldus Sharman.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!