Adhin wil schaarse financiële middelen optimaal inzetten

Voor vicepresident Ashwin Adhin is het van eminent belang dat de schaarse financiële middelen van het land optimaal worden ingezet. Hiervoor is bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling van het dienstjaar 2016 belangrijk dat verschillende programma’s en projecten binnen de begroting worden herzien. Naast het terugbrengen van de uitgaven, moet er volgens hem ook worden gekeken naar hoe deze projecten binnen de voorgestelde kaders geschreven moeten worden. Deze instructies hebben alle ministers dan ook duidelijk van de vp meegekregen. Een belangrijk punt dat hieruit voortvloeit, is dat er in verschillende posten zal worden gesnoeid. “Het punt nu is om te gaan kijken binnen de programma’s en projecten of er synergie is. Zijn interdepartementale projecten van belang? U ziet ook dat nieuwe investeerders vaak ook betrekking hebben op meerdere ministeries en daar kun je dus met dat soort programma’s ook geld besparen. De bedoeling is om te gaan kijken naar alle modaliteiten om zoveel mogelijk te rationaliseren in de begroting. Wat heb je minimaal nodig om zaken rond te kunnen krijgen?”, stelt de vicepresident tegenover Dagblad Suriname. Op dit moment worden er in De Nationale Assemblee (DNA) voorbereidingen getroffen en wordt er met de verschillende vaste DNA-commissies gesproken om tot een vlotte behandeling van de begrotingen over te kunnen gaan. Adhin zegt dat het herzien van verschillende posten al jaren een issue is geweest. Hij begrijpt dat een plotseling besluit van de regering om een bepaalde post aan een zijde te leggen, voor ontevredenheid in de samenleving kan zorgen.
Regering zal garant staan voor belangrijke zaken
De vicepresident benadrukt dat de regering te allen tijde zal bewaken en garanderen dat zaken, waarvoor zij garant zou moeten staan, niet in gedrang komen. Hierbij verwijst hij naar belangrijke afdelingen als volksgezondheid en onderwijs. De bedoeling is natuurlijk om te gaan kijken naar het optimaliseren en rationaliseren. “Die ruimte zal er altijd geboden worden”, aldus de vp. Het proces daartoe moet vaak niet onderschat worden, omdat wij jarenlang met een verouderde begrotingsstructuur hebben gewerkt. De veroudering gaat ook maken dat er minder flexibiliteit is binnen de begrotingsmaatregel.
Ministers krijgen ruimte om ook andere projecten aan te vullen
Adhin benadrukt dat alle ministers de ruimte krijgen om binnen de kaders te kijken, maar ook eventueel daarbuiten te kunnen gaan om te zeggen dat er toch belangrijke projecten en programma’s zijn die zij voor het komende jaar willen zien. De ministers krijgen de komende weken nog de ruimte deze zaken in orde te maken. Hiervoor zullen zij steeds in overleg treden met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Als alles goed zit, staat de behandeling van de begrotingen eind november op de agenda van De Nationale Assemblee (DNA). Het komend dienstjaar zal de regering de staatshuishouding draaien met een begroting dat de helft minder is dan het budget voor 2015. Voor 2015 waren de geraamde inkomsten SRD 8.6 miljard en de uitgaven afgerond op SRD 9.3 miljard. Voor het komend begrotingsjaar ziet het financieel plaatje van de overheid er totaal anders uit. De regering rekent op niet meer dan SRD 4.5 miljard aan inkomsten en verwacht ruim SRD 5 miljard te zullen uitgeven, een tekort van bijna een half miljard oftewel 2.4 procent van het bruto nationaal product.
FR

error: Kopiëren mag niet!