CLO heeft nu al werk voor nieuwe ODAB

CLO heeft nu al werk voor nieuwe ODAB.1Volgens de Centrale van Landsdienarenorganisaties is het overwegen waard de onderdirecteur Algemeen Beheer op het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) te belasten met een onderzoek naar in het bijzonder de achtergebleven gevallen van de Fiso-missie. Dit blijkt uit een brief gericht aan de minister van Juspol, ondertekend door CLO-voorzitter Ronald Hooghart. Alhoewel Sharmila Kalidien-Mansaram niet genoemd wordt in het schrijven, is het overduidelijk dat deze taken voor haar bedoeld zijn. Kalidien-Mansaram zal ingaande 2 november haar functie als ODAB hervatten.
Volgens de CLO is overigens gebleken dat de uitvinders van Fiso een te kwader trouw missie hadden tegen de ambtelijke sector. Volgens Hooghart is het ook goed, uitgaande van de benaderingen, serieus te kijken naar de waardering van het personeel, in het bijzonder de ambtenaren op de afdeling Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz). Ook hier zijn zaken volgens de CLO zeer subjectief ingesteld. Zo moet een aantal zaken recht getrokken worden, aangezien de ambtenaren vooral op de ministeries over het algemeen foutief zijn ingepast. Dit in beginsel vaak volgens de gemoedstoestand van topfunctionarissen op de desbetreffende afdelingen. Opgemerkt wordt dat op dit stuk Fiso misbruikt wordt om ambtenaren vanuit de cultuur van niets gunnen aan de ander in te passen. De CLO ziet graag dat medewerkers naar opleiding, kennis en ervaring worden ingepast en niet op de wijze zoals het tot nu toe geschiedt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!