Wie bepaalt de tarieven op Nieuwe haven?

Wie bepaald de tarieven op Nieuwe HavenNV Havenbeheer heeft onlangs aangekondigd dat de prijzen voor terminal huur omhoog moeten gaan. Dit om haar bedrijfsvoering te kunnen continueren. Ondertussen hebben de twee actieve terminal operators op de haven deze verhoging reeds doorberekend naar hun klanten toe. Volgens importeurs in de samenleving zijn het feitelijk deze twee terminal operators die de tarieven voor diensten op de haven bepalen en niet Havenbeheer.
“Hiervoor hadden wij jaren terug al gewaarschuwd toen men bezig was de port te rehabiliteren. We hebben in het begin al aangegeven, dat zaken niet in handen mochten komen van een beperkte groep. Vandaag zitten wij met de gebakken peren”, dit zegt DNA-lid en importeur Sheilendra Girjasing. “Zij hebben nu monopolie. Je kan niet naar een andere rederij als ondernemer. De mannen zeggen gewoon ‘ik verhoog en basta’. Ze hebben afspraken met elkaar over de te hanteren prijzen. Dit zal dan doorwerken naar de consument omdat het kostprijsverhogend werkt”. De haven zal volgens Girjasing net als EBS worden waarbij men niet meer kijkt naar kwaliteit. “Je bent nu afhankelijk van die ene haven en de mensen die het beheren. Je moet zaken maar accepteren of je bekijkt het. Dit is het gevolg wanneer je twee mensen op een speelveld hebt. Er is geen concurrentie. De directeur van havenbeheer heeft in deze bijna niets meer te zeggen omdat hij het moet overlaten aan de mensen die daar de gezamenlijke afspraken maken en aan ons de rekening presenteren”.
In 2009 werd de Nieuwe haven compleet gerehabiliteerd opgeleverd door Ballast Nedam. De fondsen voor de rehabilitatie groot Euro 30 miljoen, werden geschonken door de Europese Unie. Een bedrag van Euro 6.3 miljoen kwam uit de verdragsrelatie Suriname- Nederland. Nieuwe Haven kwam in met Euro 2 miljoen. Er werd vervolgens een tender gehouden voor toelating van operators op de haven. De terminal operators VSH Shipping en Integra Marine & Freight Services kregen het voor het zeggen op de haven en zij kregen de haven voor 15 jaar in huur. Integra marine heeft op een bepaald moment haar deel aan een rederij uit Dubai onderverhuurd of doorverkocht. N.V. Havenbeheer verkreeg volgens de critici vanaf dat moment de status van ‘slechts de verhuurder’.
Volgens Girjasing moet de mogelijkheid nu bekeken worden om de overeenkomst die is aangegaan destijds open te breken en ook andere geïnteresseerden toe te laten tot de haven.” Hierdoor krijg je dan concurrentie en ook scherpere prijzen”. Hij geeft aan dat men op dit moment nergens terecht kan om zijn beklag te doen over tariefsverhogingen. Dit is volgens hem zeer ernstig aangezien Suriname een importland is. “En we zijn afhankelijk van de import”. Er moet volgens hem een groot onderzoek komen naar de structuur op de haven. Er moet hierbij gekeken worden of de structuur in het voordeel is van het land, de consument en de ondernemer. “Het mag in ieder geval niet alleen in het voordeel zijn van een groepje mensen”, aldus Girjasing.
Importeurs en diverse bedrijfsleven organisaties hebben destijds gewaarschuwd tegen deze vorm van ‘kartelvorming’ van de haven operators die volgens hun uiteindelijk zou leiden tot verhoging van exportprijzen en een gevaar zou vormen voor de export positie van het land. De monopolie positie van deze haven operators zou volgens hen nu tot uiting komen door plotselinge en oncontroleerbare verhogingen op prijzen voor diensten.

error: Kopiëren mag niet!