Twee politieagenten in verzekering gesteld

De afdeling Onderzoek Personeel Zaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname heeft op dinsdag 27 oktober twee politiemannen in verzekering gesteld, nadat er een klacht tegen hen was ingediend. Agent Videsh J. heeft op 24 oktober een overtreder geverbaliseerd. Zijn collega Gregory A. benaderde de overtreder met de mededeling dat de geldboete vervallen verklaard kan worden indien hij een toegift ontvangt. Deze handeling pleegde hij in samenspraak met zijn collega Videsh. De overtreder deed zijn beklag bij OPZ.
De afdeling Onderzoek Personeel Zaken onderzoekt de zaak verder. Deze politiemannen hebben door hun handelingen het imago van de politieorganisatie ernstig geschaad. De ambtenaar die opzettelijk met misbruik van zijn functie of positie iets doet of nalaat iets te doen ten einde voordeel voor hem of een ander te verkrijgen, wordt gestraft ( artikel 429a. wetboek van strafrecht). Op de samenleving wordt een dringend beroep gedaan om melding te maken van gevallen, waarbij politiemannen zich schuldig maken aan soortgelijke handelingen. Personen die meewerken met dit soort praktijken zijn eveneens strafbaar. (KPS)

error: Kopiëren mag niet!