“Suriname niet voldoende bekend met mogelijkheden Islamitisch financieren”

Waarnemend president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), mevrouw Ingeborg Geduld – Nijman, vindt het belangrijk dat Suriname, als lid van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) Groep, meer leert over de mogelijkheden die Islamitische financiering te bieden heeft. Dit zal ondernemers en financiële instituten in staat stellen hun dienstverlening uit te breiden, wat voor iedereen voordelen zal opleveren.
Mevrouw Geduld opende afgelopen vrijdag de training, “An introduction to Islamic Development Economics, Banking and Finance 2015”. Deze training is een initiatief van de Centrale Bank en het Islamitisch Onderzoeks- & Trainings Instituut (IRTI) van de Islamic Development Bank Group. Gedurende drie dagen zullen ongeveer 30 vertegenwoordigers van de Centrale Bank, het bankwezen, het ministerie van Financiën en het Bureau voor de Staatsschuld de basisprincipes van Islamitisch financieren worden bijgebracht. De training wordt verzorgd door een deskundige van IRTI.
De driedaagse training is het resultaat van een Memorandum of Understanding tussen de Centrale Bank en het Islamitisch onderzoeks- en Trainingsinstituut. “In IRTI vonden we een partner om onze inspanningen, Islamic Finance meer bekend te maken, te ondersteunen”, aldus mevrouw Geduld.
Ze deelde verder mee dat momenteel een financiële instelling werkt aan de transformatie naar een islamitische bank. Ze sprak de hoop uit dat de training ook dit initiatief zal ondersteunen. De Bankpresident sluit niet uit dat, na de drie dagen training, meer financiële instituten geïnteresseerd zullen zijn om islamitische financiële producten en diensten aan te bieden.
Het lijkt er volgens haar op dat Islamitisch financieren de potentie heeft om een grotere financiële integratie te bevorderen. Het kan ondersteuning bieden aan kleine en middelgrote ondernemingen omdat het speculatie verbiedt en uitgaat van risicodeling.
Ook internationale standaardsetters zoals het Bazel Comité besteden de laatste jaren ruime aandacht aan Islamic financing en werken aan de ontwikkeling van specifieke normen hiervoor. Toezichthouders in veel landen zien het als grote uitdaging om ervoor te zorgen dat islamitische financiële producten met hun uniek risicoprofiel geen bedreiging vormen voort de financiële stabiliteit. Hoewel Islamitische banken over voldoende kapitaal beschikken, vermoedt ze dat het voor hen een extra uitdaging wordt om onder andere het Basel lll akkoord te implementeren, maar er zijn meer financiële instellingen die daar moeite mee hebben.
De training wordt dinsdag afgesloten. Vanwege de grote belangstelling bekijkt de Bank de mogelijkheden voor een vervolg training.

error: Kopiëren mag niet!