Stichting Rotary Suriname organiseert discussieavond over autisme

Op 2 november houdt de Stichting Rotary Suriname een info- en discussieavond over autisme. De avond heeft een tweeledig karakter. De bedoeling van deze discussieavond is informatie te verschaffen aan het publiek over de stichting en om een discussie op gang te brengen om een eerste peiling te kunnen houden over wat de problemen zijn waar men tegenaan loopt als het om autisme gaat. De activiteit is bestemd voor ouders, leerkrachten, hulpverleners en belanghebbenden die te maken hebben met autisme in Suriname. Met de input van deze avond kan de stichting haar strategie gericht uitzetten. De stichting wil uiteindelijk naar een situatie, waarbij mensen gericht en structureel geholpen worden. Ook op het gebied van beleid, in termen van met name onderwijs en volksgezondheid, zijn er wat taken weggelegd. Met deze discussie wordt gehoopt een goed beeld te kunnen verkrijgen van de situatie van autisme in Suriname op dit moment. Het is een ook een eerste aanzet om te komen tot het opbouwen van een sociaal netwerk en een oudercommissie.
In het bestuursjaar 2014/2015 van het Rotary District 7030 is het thema autisme op de agenda geplaatst. Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 3 Rotarians en 2 deskundigen op het gebied van autisme. De eerste activiteit werd op 26 maart 2015 ontplooid in TBL Cinemas, waarbij het bewustwordingsprogramma werd aangekondigd en er een film over autisme (Rain Man) werd vertoond. Vanaf toen is de organisatie samen met deskundigen op het gebied van autisme aan de slag gegaan om een stichting op te richten voor deze doelgroep.
Op 18 augustus 2015 is de Stichting Rotary Suriname voor Autisme officieel opgericht. De stichting wordt gedragen door alle drie Rotary Clubs van Suriname. Door middel van verschillende activiteiten tracht de stichting enkele doelen te bereiken, zoals de leefomstandigheden van mensen met autisme in Suriname te verbeteren, het creëren van een kenniscentrum van waaruit informatie of advies verstrekt kan worden aan belanghebbenden en het bevorderen van kennisoverdracht door middel van het bevorderen van diagnostische kennis en behandelingsstrategieën van autisme, gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde informatie.

error: Kopiëren mag niet!