Politie wil indamming drugszendingen via postbedrijven

Statistieken van de afdeling Narcoticabrigade hebben uitgewezen dat er nog vele pakketten, waar drugs in producten zijn verwerkt, worden verzonden naar het buitenland, met name Nederland. Om deze levendige handel terug te dringen, heeft de afdeling Narcoticabrigade op vrijdag 23 oktober een tweede informatiesessie voor dit jaar gehouden met de verantwoordelijken van postbedrijven in Suriname. De politie heeft behalve een repressieve taak ook een preventieve. De Narcoticabrigade wil daarom naast het verzorgen van voorlichting op scholen en aan andere instanties, samen met de postbedrijven van start gaan om een bewustwordingsproces op gang te brengen ten aanzien drugs in postpakketten. De politie wil de mensen, die soms onbewust worden misbruikt om een doos te posten of aan te bieden waarin cocaïne zit, behoeden voor het gevaar dat achter deze handeling schuilt.
Vaak is de cocaïne zodanig verwerkt dat het niet te zien is met het blote oog. De cocaïne wordt op verschillende manieren ons land uitgevoerd. Het omzetten van de cocaïne in vloeibare vorm, waarna het wordt verwerkt in producten, is één van de meest voorkomende manieren. Ook het misbruiken van identiteitsbewijzen van derden is een nieuw fenomeen. Aan de vertegenwoordigers van de postbedrijven werd daarom gevraagd erop toe te zien dat de aanbieders van postpakketten geen valse identiteitsbewijzen gebruiken en dat de aanbieder ook daadwerkelijk degene is die staat op het identiteitsbewijs.
Door een vertegenwoordiger werd aangegeven dat wanneer de aanbieders merken dat hun doos niet op de plaats van bestemming is aangekomen, doordat de douane bij visitatie de doos heeft onderschept, zij terugkomen naar het post- of verzendbedrijf om de medewerkers te bedreigen. Aan de aanwezigen werd het advies gegeven dat de medewerkers terstond aangifte van bedreiging moeten doen bij de politie. Aan de vertegenwoordigers is gevraagd mee te werken aan de strijd tegen drugshandel. Voor het op gang brengen van het bewustwordingsproces is in samenwerking met de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname een poster ontworpen. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan voorzichtig te zijn bij het aanbieden van een pakket voor derden bij postbedrijven. ‘Als aanbieder bent u verantwoordelijk voor het pakket en dus ook voor de inhoud.’

error: Kopiëren mag niet!