Houtunie niet in paniek door fraude binnen SBB

Bosexploitanten, die zijn aangesloten bij de Algemene Surinaamse Houtunie (ASHU), zijn niet in paniek als gevolg van de financiële malversaties bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De Houtunie zal pas wat van zich laten horen, indien de belangen van de bosbouwsector in gevaar komen als gevolg van de frauduleuze handelingen. Voor zover zal de Houtunie geen uitspraak doen in deze kwestie, omdat het een interne aangelegenheid is van het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB). Ook op de jongste ASHU-bestuursvergadering is dit punt niet aan de orde gekomen. Bosexploitanten betalen regelmatig zowel retributie als hun exploratie-, concessie- en exportrechten aan de SBB. “Wat met de ontvangsten gebeurt, is dus een zaak tussen de SBB en de staat Suriname”, zegt Andre Soeltansingh, voorzitter van de Houtunie. Soeltansingh waarschuwt dat de Unie nooit de hand zal houden boven het hoofd van leden die eventueel zich niet zouden houden aan de wettelijke bepalingen binnen de sector. “De leden zijn niet de perfectste wezens, maar zij weten heel goed dat de wet ook hard optreedt tegen overtreders”. De Unie, die toezicht moet houden op het totale gebeuren binnen de bosbouwsector, is een gesprekpartner van de minister van ROGB. “Als de minister ons nodig heeft om te helpen een oplossing te vinden in de gerezen problemen binnen de SBB, dan zijn we natuurlijk daar om onze inzichten met hem te delen”, zegt de voorzitter. Op 4 september 2015 heeft de Unie een brief gericht aan minister Relyveld om een gesprek aan te vragen over de ontwikkelingen binnen de sector. In een reactie hierop dd. 10 september 2015 heeft de minister beloofd binnenkort de Unie te zullen ontvangen. “Wij wachten nog steeds daarop”, zegt Soeltansingh.

error: Kopiëren mag niet!