Breaking News: PL verliest kort gedingen

PL heeft beide zaken die zij aanhangig had gemaakt bij de kort geding rechter verloren. De rechter besliste vandaag dat de Partij raadsvergadering niet rechtsgeldig was. Hierdoor zijn Sapoen en Chitan niet teruggeroepen. De zaken zijn verwezen naar de rechter belast met bodemgeschil. PL mag Sapoen en Chitan niet hinderen in het uitvoeren van hun ambt. Dit alles op straffe van een dwangsom.

error: Kopiëren mag niet!