Prof. Gowricharn krijgt leerstoel Hindoestaanse Diasporastudies

Prof. 1Professor dr. Ruben Gowricharn wordt per 1 november 2015 de nieuwe bijzonder hoogleraar Hindoestaanse Diasporastudies aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. De benoeming is voor een periode van 5 jaar. De bijzondere leerstoel is door de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh gevestigd aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de VU. Gowricharn is nu hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg. Aan de VU volgt hij prof. dr. Chan Choenni op, die de bijzondere leerstoel de afgelopen 5 jaar succesvol op de kaart heeft gezet. De Hindoestaanse migratie werd de afgelopen 5 jaar bestudeerd in de context van de Indiase diaspora. Vanuit het voormalige Hindoestan (Brits-Indië) zijn naar schatting 30 miljoen mensen in verschillende delen van de wereld terechtgekomen, onder meer in Suriname. De helft van de Surinaamse bevolking in Nederland is van Hindostaanse komaf (160.000) en in Suriname vormen ze de grootste bevolkingsgroep (135.000). Prof. dr. Gowricharn zal de leeropdracht de komende 5 jaar verbreden naar de eigentijdse en sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische positie van de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland, Suriname en andere landen waar deze groep zich na de migratie als contractarbeiders heeft gevestigd en geworteld.
Prof. dr. Michel ter Hark, decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit: ‘De faculteit is erg blij met de benoeming van prof. Ruben Gowricharn. We zetten hiermee een vruchtbare samenwerking voort met de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh, en verwachten juist binnen de VU veel belangstelling voor het onderwijs van prof. Gowricharn.’ Secretaris Rajendre Khargi van de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh ziet de benoeming van prof. dr. Gowricharn als een logische volgende stap. ‘De achtergrond en expertise van professor Gowricharn passen in de ambitie van de leerstoel om studies naar positie en impact van de doelgroep verder te verdiepen.’ Gowricharn is geboren in Suriname. In Nederland studeerde hij Sociologie en Economie, waarna hij een succesvolle wetenschappelijke carrière opbouwde met vele (internationale) publicaties en lezingen op het gebied van de multiculturele samenleving, ontwikkeling van identiteit van verschillende bevolkingsgroepen, vraagstukken van ontwikkelingslanden en sociale cohesie. Hij was de eerste bijzonder hoogleraar multiculturele samenleving op de toenmalige Verwey-Jonker-Leerstoel aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2007 bekleedt hij de leerstoel Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan dezelfde universiteit. Gowricharn is ook oprichter en bestuurder van de Promotiekamer, die zich richt op het opleiden van intellectueel kader, dat kan bijdragen aan capaciteitsopbouw van gemeenschappen en organisaties.

error: Kopiëren mag niet!