‘Relyveld heeft Doekhie ontheven voor harde aanpak SBB-directie’

Relyveld ontsloeg Doekhie voor harde aanpak SBBDe plotselinge ontheffing van Chantal Doekhie in augustus is niet zonder redenen gebeurd. Die ontheffing had alles te maken met het feit dat zij minister Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) op de hoogte stelde over de corruptieve handelingen bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Dit zegt een NDP-topper aan Dagblad Suriname. Het is ook Doekhie die de taak had om de beschuldigingen uit het rapport van de Centrale Landaccountant Dienst (Clad) te onderzoeken. Doekhie zou reeds in vroeg stadium op de hoogte zijn gebracht over het reilen en zeilen van ontslagen SBB-directeur Pearl Jules en besloot terstond de bewindsman op de hoogte te stellen over de malversaties. Omdat verschillende sleutelpersonen een vinger in de pap hadden en zij weigerde mee te doen met deze praktijken, werd zij ontheven. ‘De minister en alle betrokken personen schreeuwen alsof het een nieuw ding is, maar Doekhie had dit al lang aangekaart. Ondanks harde indicatoren weigerde de bewindsman in te grijpen’, stelt de NDP-topper.
Ontheffing was tegenreactie van het op orde stellen van zaken
Doekhie, die niet inhoudelijk over deze kwestie wenst te praten, zegt dat zij altijd in samenspraak met de minister heeft gehandeld. Hoewel er wel bepaalde zaken zijn waarover zij niet op één lijn met hem stond, geeft zij aan dat het haar taak was om orde op zaken te stellen. Zij vermoedt dat haar ontheffing een tegenreactie was van het op orde stellen van zaken. Doekhie vindt het frappant dat dezelfde minister die haar had aangesteld, haar weer heeft verwijderd. Volgens haar gaat het om een dienstverlenend ministerie, waar het heel storend is als mensen de zaak frustreren. Het SBB- bestuur is maandag met spoed bij elkaar gekomen om zaken tot in de finesses te bespreken. Volgens de minister bleef de directie onder leiding van Jules steeds ontkennen enige betrokkenheid te hebben gehad met de feiten die in het Clad-rapport zijn gepresenteerd. De minister gaf aan dat er zaken zijn geconstateerd, waarbij zware leningen aan directieleden en anderen zijn verstrekt. Opmerkelijk is dat het saldo van de leningen op onverklaarbare wijze op nihil is gebracht. Relyveld fronst zijn wenkbrauwen over het aantal directieleden van 21, van wie 1 algemeen directeur en 5 directeuren. De rest is onderdirecteur.
Miljoenenverspilling
Aanleiding voor dit alles is een bedrag van SRD 72 miljoen dat niet verantwoord kan worden. Het in de arm genomen administratiekantoor heeft geconstateerd dat bij SBB belastinggelden zijn ingehouden, maar niet aan de Belastingdienst zijn overgedragen en ook nergens te vinden zijn. Uit het onderzoek van de Clad blijkt onder andere dat de directiesecretaresse maandelijks een salaris van SRD 17.000 toucheert. De directeur verdient SRD 30.000 en worden bedrijfsmiddelen gebruikt om renteloze leningen te verstrekken aan personeel. Het kan volgens de bewindsman niet dat de dienst beschikt over 127 dienstvoertuigen, waarvan er 25 dit jaar zijn aangeschaft. Er wordt meer geld uitgegeven dan de staat ter beschikking stelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de leiding van SBB gelden uit onder andere concessierechten ten eigen bate gebruikte, naast de SRD 14 miljoen subsidie die er wordt verstrekt. Geld uit concessierechten moeten worden gestort in de staatskas. Het is vooralsnog niet uitgesloten dat er meer koppen in deze kwestie zullen rollen. Het is de krant niet gelukt om een reactie van de minister te krijgen.
FR

error: Kopiëren mag niet!