Relyveld overweegt inschakeling politie tegen ex-directie SBB

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) heeft alle redenen om delen van de directie van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) terstond door de politie in de boeien te laten slaan. Het is echter het bestuur van de SBB, dat maandag besloten heeft om SBB-directeur Pearl Jules te ontslaan en vijf andere leden van de directie op non-actief te stellen. De bewindsman stelde maandag tijdens een informatiebijeenkomst met personeelsleden dat hij de constateringen van de Centrale Landaccountant Dienst (Clad) terstond een administratiekantoor in de arm heeft genomen om de waarheid van de bevindingen te toetsen. “Het rapport is maandag uitgekomen en ik mag u zeggen dat het rapport zeer, zeer, zeer bezwarend is tegen de directie. Zo erg dat ik alle ruimte heb om de politie in te schakelen om althans delen van de directie terstond in de boeien te laten slaan”, benadrukte Relyveld.
Saldo zware leningen op onverklaarbare wijze op nihil gebracht
Het SBB- bestuur is maandag met spoed bij elkaar gekomen om zaken tot het fijnste te bespreken. Volgens de minister bleef de directie, onder leiding van Jules, steeds ontkennen enige betrokkenheid te hebben gehad met de feiten die in het Clad-rapport zijn gepresenteerd. De minister gaf aan dat er zaken zijn geconstateerd, waarbij zware leningen aan zowel directieleden en anderen zijn verstrekt. Opmerkelijk is dat het saldo van de leningen op onverklaarbare wijze op nihil zijn gebracht. Relyveld fronst zijn wenkbrauwen over het aantal directieleden van 21, van wie 1 algemeen directeur en 5 directeuren. De rest zijn onderdirecteuren. “Ik begin mijn personeel altijd eerst te verdedigen. Ik verdedig je totdat het tegendeel is bewezen. Dan mo loes joe!”, aldus de minister. Het ministerie moet vanwege de ontheffingen, nog steeds opdraaien voor alle salarissen van op non-actief gestelde directieleden. Slechts de ontslagen Jules krijgt niets meer.
SRD 72 miljoen kan niet worden verantwoord
Aanleiding voor dit alles is een bedrag van SRD 72 miljoen dat niet verantwoord kan worden. Het in de arm genomen administratiekantoor heeft geconstateerd dat bij SBB belastinggelden zijn ingehouden, maar niet aan de Belastingdienst zijn overgedragen en ook nergens te vinden zijn. Uit het onderzoek van de Clad blijkt onder andere dat de directiesecretaresse maandelijks een salaris van SRD 17.000 toucheert. De directeur verdient SRD 30.000 en worden bedrijfsmiddelen gebruikt om renteloze leningen te verstrekken aan personeel. Er worden dure reizen ondernomen naar het buitenland onder de noemer “dienstreizen” en het uitgebreid en modern wagenpark roepen vraagtekens op. Tijdens die reizen zijn apparaten gekocht zoals laptops en iPads, die ook in Suriname aangeschaft hadden kunnen worden. Het kan volgens de bewindsman niet in dat de dienst beschikt over 127 dienstvoertuigen, waarvan er 25 dit jaar zijn aangeschaft. Er wordt meer geld uitgegeven dat de staat ter beschikking stelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de leiding van SBB gelden uit onder andere concessierechten ten eigen bate gebruikt naast de SRD 14 miljoen subsidie die er wordt verstrekt. Geld uit concessierechten moeten worden gestort in de staatskas. Het is vooralsnog niet uitgesloten dat er meer koppen in deze kwestie zullen rollen.
FR

error: Kopiëren mag niet!