Lading boeken Minowc mogelijk vastgelopen op Nieuwe Haven

Dagblad Suriname verneemt dat een lading boeken bestemd voor het onderwijs op vos-niveau op Nieuwe Haven ligt te wachten op inklaring door het Minowc. Naar verluidt beschikt het ministerie niet over de nodige financiën om de kosten te kunnen betalen en zal het mogelijkerwijs een beroep doen op de middelbare scholen om hierin bij te dragen. Ondertussen zijn de scholen wachtende op het nodige lesmateriaal. Leidinggevenden van diverse middelbare scholen hebben aangegeven op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van deze lading boeken op de haven. Ze vragen zich af waarom zij nog niet over de boeken kunnen beschikken. Zij hopen spoedig van het ministerie te zullen vernemen wat de reden voor dit oponthoud is. De voorzitter van het VOS Directeurenberaad, Balram Soemeer, gaf eveneens aan op de hoogte te zijn van het feit dat de boeken zijn aangekomen, maar dat de scholen die nog niet ontvangen hebben. Of het ministerie mogelijkerwijs een bijdrage zal vragen van de middelbare scholen om de boeken alsnog binnen te krijgen, weet Soemeer niet. De middelbare scholen houden woensdag een directeurenberaad met het Minowc.

error: Kopiëren mag niet!