Ter overdenking

Het is belangrijk een nadere beschouwing te maken over de verschijnselen die zich voordoen in de wereld van vandaag. Volgens de geschiedenis staat het jaar 1760 geboekt als het begin van de Industriële Revolutie. Dit heeft zich gedurende de eeuwen heen aanmerkelijk verder ontwikkeld. Door deze revolutie is de techniek die voorheen alleen op de beste handgereedschappen, de bekwaamheid en de inventiviteit van de mens steunde is thans enigszins komen weg te vallen. Het is thans ook in alle huishoudens doorgedrongen en het bewerkstelligt steeds meer en nieuwe behoeften voor de mens. Het gevolg is ook dat hierdoor de kosten van het luxueuze leven steeds vele malen hoger is dan de kosten van het normale leven van vroeger. Ook voor lichamelijke arbeid zijn er nieuwe werkwijzen ontwikkeld. Vele van de activiteiten die voorheen handmatig door mensen werden verricht zijn thans vanwege de voortschrijdende technologische ontwikkeling geautomatiseerd. We zien vrijwel overal in de moderne wereld dat de handarbeid die er voorheen bestond thans heeft plaats gemaakt voor de voortschrijdende technologie. En de mens juicht deze verandering enorm toe. Op het medische vlak worden er ook wel baanbrekende ontdekkingen gedaan en het genezen van allerlei ziekten gaat de goede richting op. Hieruit blijkt dat de technologie thans de belangrijkste drager is van de economische groei van een land. Indien men serieus de structuur van de aarde wenst te bekijken zal betrokkene ongetwijfeld te weten komen dat de aarde een volmaakte schepping is die tot stand is gebracht. De aardbodem is bijvoorbeeld vruchtbaar gemaakt. Die kan allerlei vruchten en andere gewassen ten behoeve van mensen en dieren op aarde voortbrengen. Er zijn ook nog tal van natuurlijke waterwegen van waaruit de mensen hun dagelijkse voedsel kunnen halen. Er is water uit de hemel die in feite voor planten en dieren en voor alle levende wezens van levensgroot belang is. Mens en dier en alle andere schepselen op aarde zijn daarvan afhankelijk. Er is echter een maar bij. Voorheen kon men bijvoorbeeld uit alle kreken gezond drinkwater halen. Maar doordat de mens hoge waarden is gaan toekennen aan bepaalde bestanddelen van de aardbodem met daarbij de kennelijke bedoeling rijkdommen te kunnen verwerven wordt de schepping geleidelijk aan door die zelfde mensen aanmerkelijk vernietigd. En dat is jammer genoeg ook in Suriname te merken. Als wij de wetenschappers mogen geloven stevenen wij recht af in de richting van onze eigen vernietiging. Wij zitten nu dus met onze eigen gebakken peren. Vanwege het niveau dat de bovengenoemde Industriële Revolutie inmiddels heeft bereikt worden er geen nieuwe arbeidsplaatsen als zodanig meer gecreëerd. En de hoge levenstandaard valt thans niet makkelijk verder bij te benen voor velen. Het is belangrijk te beseffen dat alle bestanddelen in de aardbodem een bepaalde functie vervullen ten einde de volmaakte schepping in evenwicht te doen verkeren. Maar dit evenwicht wordt duidelijk verstoord door de vernieuwde inzichten van de mens. En waarschijnlijk met de medewerking van aardse machten die ook gediend en of vereerd wensen te worden door mensen. Ook merken wij een vorm van ernstige tegenstrijdigheid in het denkpatroon van de mensheid in de wereld. Het gevolg hiervan zijn o.a. de oorlogen die plaatsvinden. Bovendien hebben wij ok te maken met de vele onaangenaamheden die middels de technologie in beeld worden gebracht via onder andere draagbare apparaten van volwassenen en jonge kinderen. De volmaakte schepping als bovengenoemd wordt duidelijk door de mens vernietigd. Van de miljoenen sterren die voorheen in de nachtelijke uren aan de blauwe hemel te zien waren zijn er thans nog maar enkele waarneembaar. Het evenwicht van de volmaakte schepping die door de schepper van hemel en aarde tot stand is gebracht is ontwricht door de mens. En de consequenties daarvan ondervinden wij thans.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!