Staatsschuld stijgt naar SRD 6.9 miljard

De staatsschuld van Suriname blijft omhoog schieten. Per augustus dit jaar is die 6.9 miljard Surinaamse dollar, waarvan SRD 3.85 miljard buitenlandse schuld. Dit blijkt uit cijfers die het Bureau voor de Staatsschuld op 12 oktober 2015 op zijn website heeft gepubliceerd. Het gaat om een stijging van bijkans SRD 373 miljoen in één maand tijd. Het gaat om een nieuw record dat afgelopen maand reeds op 6.5 miljard stond. De binnenlandse schuld ligt op SRD 3 miljard en is ten opzichte van juli met SRD 400 miljoen gestegen. De staatsschuld is sinds 2000 nooit zo hoog geweest. De totale schuld op de BBP komt hiermee op 39.9% te liggen. De forse vermeerdering van de overheidsschuld is hoofdzakelijk te wijten aan de fikse toename van het overheidskrediet bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) tot SRD 1.5 miljard. De overheidsschuld aan de algemene banken en aan de rest van de particuliere sector is echter met respectievelijk SRD 107 miljoen en SRD 1.3 miljoen gedaald.
De schuld van de overheid bij de moederbank is in juli en augustus respectievelijk naar SRD 984 miljoen en SRD 1.469 miljoen gestegen. De voorzitter van de Vereniging van Economisten, Waddy Sowma, en hoogleraar Anthony Caram hebben zich de afgelopen tijd uitgelaten over onze monetaire toekomst op een wijze die ons de schrik om het lijf jaagt. Beide geleerden voorspellen slechte tijden, mits het slechte financieel beleid een halt wordt toegeroepen. Volgens Caram zorgt onzekerheid er in zeker mate ook toe dat vooral de valutakoersen een stijgende trend beginnen te vertonen. Één van de redenen daarvan is het recent bericht dat de CBvS in samenwerking met het ministerie van Financiën heeft besloten de korte schuld om te zetten in een langere schuld. Hierbij is ook besloten de langere schuld te verhogen. Dat heeft volgens hem bijgedragen dat er een onzekere vrees is ontstaan met betrekking tot wat er met de monetaire situatie zal gebeuren. Volgens Caram betekent het dat de enorme interventies van de moederbank geleid hebben tot vermindering van het deviezenvoorraad. Volgens eigen analyses van de econoom was de deviezenvoorraad van de bank twee jaar geleden nog op USD 1 miljard. Dit is nu teruggevallen naar tussen de USD 430 en 450 miljoen. Daarboven heeft de moederbank ook schulden in vreemde valuta in de orde van USD 300 miljoen.
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft eerder de vinger naar het desastreuze uitgavenbeleid van de regering gewezen. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de toegenomen uitgaven zijn besteed om voornamelijk consumptieve uitgaven in de sociale sfeer te vergroten. Deze consumptieve uitgaven genereren per definitie geen duurzame inkomsten. Dit weerspreekt volgens de VES pertinent dat ons land in economische problemen is geraakt door de tegenvallende prijzen op de grondstoffenmarkt.
FR

error: Kopiëren mag niet!