‎Kalloe bezorgd om garantie hoofdvoedsel rijst

Het VHP-assembleelid Jitendra Kalloe uit Nickerie maakt zich zorgen om de garantie van het hoofdvoedsel rijst. Tegenover Dagblad Suriname gaf hij te kennen dat rijst niet meer is gegarandeerd. De rijstsector zit al jaren op haar gat. De kleine rijstboeren hebben grote schulden lopen bij de banken. Zij zijn niet in staat om deze schulden af te lossen. De boeren weten niet eens of zij in staat zullen zijn om in te zaaien. Het ontbreken van de financiën en de aanhoudende droogte spelen parten binnen de rijstsector.
De regering die eerder had‎ beloofd een compensatie van USD 60 en twee zakken kunstmest per hectare als compensatie uit te keren, is nu van plan SRD 100 per hectare te verstrekken. Volgens Kalloe die vaker zijn stem heeft laten horen in het parlement over de rijstsector die nood behoevend is, moet niet uit het oog verloren worden dat de rijstboeren het geld zullen gebruiken om hun schulden bij de banken af te lossen. Hij doet een dringend beroep op de beleidsmakers ervoor te zorgen dat de rijstboeren hun beloofde geld in handen krijgen.
Kalloe is van oordeel dat hoewel de rijstsector geliberaliseerd is, de overheid op zijn minst de rijstboeren een steun in de rug moet kunnen geven. Hij memoreert dat rijstboeren duizenden liters brandstof gebruiken binnen de rijstsector. Per liter brandstof gaat zeker een bedrag van SRD 2 in de vorm van government take in de staatskas. In deze moeilijke periode voor de rijstbouw zou het in feite helemaal geen probleem moeten zijn om dit geld weer ‎te laten terugvloeien in handen van de rijstboeren, is de politicus uit Nickerie van oordeel.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!