Veilige Schoolzones Henck Arronstraat onthuld

Frontfoto
IMG_3830Het Ministerie van Openbare Werken heeft ervoor gekozen om de schoolomgeving verkeersveiliger in te richten. Attentiepalen, verkeersborden, paaltjes, hekwerken en markeringen moeten ervoor zorgen dat automobilisten en schoolkinderen zich bewuster door de schoolomgeving gaan bewegen. Gisteren heeft het ministerie samen met de kinderen van de Aloysiusschool en de Oranjeschool aan de Henck Arronstraat de “Veilige Schoolzones” op onthuld. Het project is uitgevoerd in samenwerking tussen OW, het Surinaamsbedrijf Screenprint NV en het Nederlands bedrijf Tjinco BV, waarbij de bedrijven meubilair en lesmateriaal ten behoeve van de verkeerseducatie aan de gemeenschap hebben gedoneerd.
Een veilige schoolzone is een mooie benaming, maar volgens Henk Wip, hoofd afdeling verkeer, gaat Suriname dit alleen bereiken, als de zaken die daar zijn geplaatst in acht worden genomen. “Verkeersveiligheid kunnen we alleen bereiken, als wij als wegebruikers ons houden aan de regels. OW heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. We kunnen zoveel attributen plaatsen, maar als we deze zaken niet in acht nemen, realiseren wij geen verkeersveiligheid”, zegt Wip.
Marcel Tjin, van Tjinco BV geeft aan dat het bedrijf hiermee haar eerste project in Suriname achter de rug heeft. Tjinco heeft een lesprogramma ontwikkeld waarbij de kinderen op school kunnen oefenen tijdens de les. Normaliter leggen de kinderen in de 5de klas pas een verkeersexamen af. “Wij hebben een programma ontwikkeld om de kleuters op jonge leeftijd te laten oefenen. Hierbij worden de ouders ook betrokken”, zegt Tjin.
In Nederland worden dit soort van projecten volgens Tjin veel uitgevoerd. “Daar is het inrichten van een veilige schoolomgeving zeer belangrijk. We moeten de scholen anders inrichten, maar we willen ook hebben dat de scholen een bijdrage leveren. Niet de overheid alleen moet werken. Daarom proberen we met zo een lesprogramma ook aansluiting op te vinden. Als er een samenwerking is tussen de overheid, scholen, en ouders, heb je een ijzersterk concept in handen”, zegt Tjin. Bij de onthulling werd er ook een signaal naar andere bedrijven toegezonden, om ook bij te dragen aan het inrichten van meer veilige schoolzones.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!