Teveel onduidelijkheden in kwestie Alcoa

Binnen De Nationale Assemblee (DNA) is met veel bevreemding gereageerd over het besluit van multinational Alcoa om bijkans 200 arbeiders in dienst te houden na haar vertrek op 30 november 2015. Volgens NPS-fractieleider Gregory Rusland zou er informatie zijn dat slechts 25 tot 30 arbeiders in dienst zullen blijven om de Afobaka krachtcentrale in werking te houden. ‘Waar worden de overige mensen dan ingezet’, vraagt Rusland zich af. Het is Rabin Parmessar, trekker van de DNA-commissie Suralco, die vrijdag aan journalisten mededeelde wat de presidentiële onderhandelingscommissie heeft kunnen bewerkstelligen. Volgens Parmessar zal er ook een regeling getroffen worden voor losse arbeiders en contractors. Rusland, ondersteund door een aantal andere oppositie parlementariër, vindt niet dat mensen valse hoop moet worden gegeven. De multinational heeft eerder al duidelijk gemaakt dat al haar personeel zal worden afgevloeid. De top van Alcoa is samen met de bonden bezig om de situatie onder de aandacht van de werknemers te brengen.
De werknemers van de multinational blijken echter nog niet op de hoogte te zijn van deze nieuwe ontwikkeling. Een van de werknemers zegt aan Dagblad Suriname dat zij graag zouden willen weten op welke afdeling de mensen gehandhaafd zullen blijven. Ook is het volgens hem belangrijk te weten op basis waarvan de selectie zal plaatsvinden. De multinational bestaat grotendeels uit arbeiders die in hun veertiger jaren zitten. Uitgaande van hun ervaring zeggen zij het recent besluit van president Desi Bouterse niet realistisch te vinden. Het staatshoofd kondigde aan dat Suriname samen met Alcoa een aluinaardefabriek zal opzetten. De werknemers juichen het initiatief toe, maar blijven realistisch. Het gaat volgens hun om een zaak dat enkele jaren kan duren en niet altijd hoeft te betekenen dat het succesvol zal zijn. Zij zouden graag een korte termijn oplossing willen zien. De DNA-commissie zal maandag een bezoek brengen aan het bauxietinstituut. Hiermee zal zij trachten meer informatie te krijgen in het bauxietgebeuren van Suriname.
FR

error: Kopiëren mag niet!