‘Indienstneming 8000 ambtenaren ontwrichtte financiële situatie’

Assembleelid Mahinder Jogi hekelt het feit dat de regering een suppletoire begroting nodig had om de salarissen van 8000 mensen te betalen, die zij buiten de begroting om in dienst heeft genomen. Volgens hem is het juist dit verschijnsel dat de financiële situatie van het land heeft ontwricht. Jogi maakte tijdens de marathonzitting van De Nationale Assemblee (DNA) zaterdagochtend bekend dat geen enkele regering ooit 8000 mensen tijdens verkiezingen in dienst heeft genomen en meer nog gevraagd heeft om deze mensen te helpen betalen. ‘Ik vraag mij af waar deze mensen waren toen Ramon Abrahams in 2010 ook honderden mensen op straat zette. Waarom heeft de NDP, die toen ook in DNA zat, niet zijn mond opengemaakt.’ De parlementariër doelde met zijn uitspraken duidelijk te maken dat hij niet de intentie heeft te vragen dat mensen brodeloos moeten worden gemaakt, maar dat het hier slechts om een verschijnsel gaat, waarbij de financiële situatie van het land is ontwricht.
Volgens collega VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien geeft in feite de regering, die merendeels hetzelfde is als de vorige, een brevet van ongeschiktheid aan zichzelf. Gajadien verwees met een voorbeeld naar de oproep van president Desi Bouterse in zijn jaarrede, waarin het staatshoofd aangaf meer aandacht te zullen vestigen op andere vraagstukken. Helaas zijn volgens hem juist posten uit de jaarrede volledig aan de kant gezet.
Begroting goedgekeurd
De gewijzigde begroting is met algemene 39 stemmen goedgekeurd. De fractie van de NPS heeft zich onthouden van stemming. De regering heeft 04.20 uur zaterdagochtend groen licht gekregen om de begroting van 2015 drastisch te wijzigen. In een marathonzitting is de suppletoire begroting behandeld en goedgekeurd. De uitgaven van ruim SRD 8,5 miljard is teruggebracht naar SRD 5,3 miljard. Naast de coalitie, stemden de fracties van de VHP, Abop en PL ook voor. Bepaalde subsidies zijn teruggebracht, aangezien deze het laatste gedeelte van het jaar niet nodig zullen zijn.
Hoefdraad moet kantoorruimte CBvS verlaten
De assembleeleden Chandrikapersad Santokhi en Mahinder Jogi trokken aan de bel over de mogelijke dubieuze rol van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Jogi zei dat Hoefdraad nog wordt beveiligd door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens de parlementariërs maakt de bewindsman nog steeds gebruik van de kantoorfaciliteiten van de moederbank, terwijl hij lang niet meer governor is. Het assembleelid suggereerde dat de minister van Financiën zijn invloed aanwendt op de CBvS, die onafhankelijk van de regering dient te opereren. Zij pleiten voor de snelle benoeming van een nieuwe governor bij de CBvS. Santokhi vindt dat het belangrijk is voor het herstel van vertrouwen dat de vacante functie van governor spoedig wordt ingevuld. Hij wees op de onrustige situatie op de valutamarkt. In de tijd waarin volgens Santokhi er sprake is van financiële crisis is het belangrijk dat de functie wordt ingevuld.
FR

error: Kopiëren mag niet!