Informatiestroom naar gemeenschap op gang zetten

Grote groepen Surinamers hun banen zijn op de tocht. Toen de wereldeconomie in 2008 te maken kreeg met een recessie die begon in de USA, ging het nagenoeg ongemerkt aan ons voorbij. Op gegeven moment werd door de Surinaamse regering ook geconstateerd dat de wereldcrisis Suriname niet had aangeraakt. Onder andere zou het te maken hebben met onze economische structuur. Nu is de crisis bijna voorbij en wordt al enige jaren gemeten in welke mate de economie van de verschillende landen zich heeft kunnen opkrikken naar het niveau van voor de crisis. Met de wereldeconomie is er niet veel gaande, maar in Suriname gaat er teveel opeens tegelijk mis in de economie. Daags terug is er zelfs in de internationale media gesproken over een herstel van de prijzen van grondstoffen inclusief, maar tegelijkertijd wordt gesproken over slecht nieuws van Alcoa. In Suriname is er concreet al enkele jaren aan de orde dat Suralco uit het land zal vertrekken. Voor de verkiezingen werd dat ook zo gebracht door een oppositieleider van de V7. Hij zou ook persoonlijk met de bedrijfsleiders hebben gesproken en de info hebben gehad. Door NDP-toppers werd het vertrek van Suralco getypeerd als een leugen. Een artiest vond het zelfs nodig om over deze zogenaamde ‘ley’ een lied te schrijven. Jonge DNA-kandidaten, nu gekozen, dreven de spot met de oppositieleider, hij zou immers altijd zelf met iedereen praten. De V7-leider werd neergezet als een leugenaar, en nu blijkt dat niet hij maar de anderen leugenaars zijn. Suralco zal vertrekken, er is onduidelijkheid hoeveel banen precies zullen verdwijnen. Bij Suralco is een aantal mannen in dienst, maar een nog groter aantal is in dienst bij bedrijven die goederen en diensten leveren aan Suralco die direct gelinkt zijn aan de bedrijfsoperaties. Daarbovenop verleent een aantal bedrijven goederen en diensten, die niet direct gerelateerd zijn aan de bedrijfsoperaties van Suralco. We denken dan aan voedingsleveranciers. Dezelfde structuur heeft ook Iamgold en ook dit bedrijf zegt nu mensen te zullen afvloeien. Gedeeltelijk heeft dat te maken met de wereldmarktprijs, waarop de regering niet veel kan doen, maar gedeeltelijk zou het ook te maken hebben met de aanwezigheid van grote hoeveelheden illegale porknokkers in concessiegebieden, die het aanwezige goud als hun eigendom zien. Over dit laatste van de aanwezigheid van illegalen in het concessiegebied kan de overheid wel wat doen. Er is jaren terug al voorspeld dat de goudprijs behoorlijk omlaag zou gaan. Wij waarschuwden de regering hier dat ze niet afwijzend moet zijn tegenover prognoses, die gemotiveerd een somber beeld schetsten voor de goudindustrie. DNA-leden kwamen in het geweer om deze critici als zwartkijkers neer te zetten. Het breakevenpunt van de goudindustrie zou liggen rond de prijs van USD 1100 – USD 1200 per troy ounce en zover zou het nooit komen. De prijs van goud hangt nu in deze buurt. Van Suralco was het nieuws al naar buiten, maar politici dichtbij de regering hebben het slecht bericht in aanloop naar de verkiezingen steeds tegen beter weten in weersproken. Bij Iamgold was een terugloop in het werknemersbestand niet aan de orde, dat is een nieuwe zaak. Op kleinere schaal is er opeens ook een probleem in de bacovenindustrie, waar de minister politiek met de zaak wil bedrijven de schuld van zichzelf afschuift. Er is een ziekte geconstateerd die ons terugbrengt naar de periode van de plantage-economie in onze geschiedenisboeken. De ziekte sluimert al sinds 2008, deskundigen waaronder onze LVV-minister zien het maar nemen de zaak niet serieus om minimaal een nota te schrijven en afdelingen aan het werk te zetten. Nu is de ziekte zowel in Saramacca als in Nickeri. Vernomen wordt dat onze LVV-minister vanwege de vele valse beloften aan de boeren het niet meer durft om naar zijn geboortedistrict af te reizen, althans hij durft het niet meer op de wijze zoals hij het deed voor de verkiezingen. De regering moet nu een beeld hebben hoeveel banen vanwege welke oorzaken op de tocht zijn. Suriname moet nu al beginnen inschattingen te maken welke invloed de klimaatsverandering zal hebben op de economie en op werkloosheid. De regering moet ook nagaan welke nieuwe kansen om banen te helpen scheppen zal ontstaan. De regering heeft het aspect van duurzaamheid geïncorporeerd aan haar beleid voor de komende 5 jaren. De VN roept bedrijven en landen op om het aspect van duurzaamheid niet alleen aan te schroeven in hun systeem, maar het in te bedden in de structuur. In het kader van de duurzaamheid is er een noodzaak tot nieuwe skills en nieuwe bedrijven en banen. We denken dan aan energie, landbouw, toerisme en specifiek duurzaamheidsbedrijven die overal verspilling gaan voorkomen, zoals de verspilling van voeding. De publieke en private sector moeten nu samen zitten om de schade – ook de toekomstige – in kaart te brengen en oplossingen bedenken om de economie te herstellen. Die oplossingen zijn er wel. De gemeenschap moet in het geheel goed geïnformeerd blijven.

error: Kopiëren mag niet!