Arya Dewaker Suriname en politiek Suriname

Satyamev Jayate, Truth alone triumphs

Maharishi Dayanand Saraswati leert ons dat wij altijd moeten streven om transparant, eerlijk en rechtvaardig te zijn tegenover onszelf en de medemens. Zoals wij allen weten de waarheid overwint alleen. Om de economie van Suriname gezond te maken, moet volgens het Hoofdbestuur van de vereniging Arya Dewaker de huidige regering Bouterse- Adhin de onderstaande beleidsmaatregelen eerst treffen alvorens andere in overweging te nemen.
 Proportioneer, breng het logge ambtenarenapparaat in evenredigheid en geef vooral het lage kader een training om een eigen business te starten; stimulatie productiesector. We moet koersen naar lange termijn oplossingen.
 Neem goed gekwalificeerde ambtenaren in dienst.
 Alle parastatale bedrijven kritisch onderzoeken/doorlichten op efficiëntie en effectiviteit en indien nodig stringente maatregelen treffen.
 Dienstreizen rigoureus beperken.
 Drastische snoei in het Corps Diplomatiek.
 De corruptie binnen de regering daadwerkelijk aanpakken.
 De privileges van de top van de regering aan banden leggen.
 Het nepotisme, vriendjespolitiek tot het verleden laten behoren.
 De juiste man/vrouw op de juiste plaats zetten, bijvoorbeeld ministers, directeuren enz.
 Nagaan wie debet is aan het faillissement van Suriname en hen vervolgen.
 Zet op de Centrale Bank en op het Ministerie van Financiën terzake deskundigen in met voldoende financiële en monetaire kennis, die niet politiek gebonden zijn.
 Het fenomeen spookambtenaren minimaliseren oftewel elimineren.
 Het geroofde geld terug laten storten in de staatskas. Dan zal u zien dat de Surinaamse economie met deze geldinjectie geen noodmaatregelen nodig heeft.
 Er moet een onafhankelijke commissie komen om te onderzoeken hoe deze desastreuze economische situatie is ontstaan. Mensen die moedwillig Suriname naar de economische afgrond hebben geduwd, moeten veroordeeld worden zonder aanziens des persoon.
 Beleving van democratie voelbaar maken, hetgeen betekent het regeren van, door en voor het volk.
 Corruptievrij beleid voeren.
 Adequate en duurzame stimulatie van de landbouw-, veeteelt- en visserijsector.
Indien bovenvermelde maatregelen op korte termijn adequaat getroffen worden dan is het niet nodig dat het Surinaamse volk tot de bedelstaf gebracht wordt. Mocht onverhoopt deze maatregelen niet getroffen worden dan gaan de meer opbrengsten van de aangekondigde maatregelen geen soelaas bieden. De regering Bouterse – Ameerali heeft 5 jaar lang alleen maar cadeautjes uitgedeeld en hun zakken gevuld en geen enkele investering gedaan in duurzame ontwikkeling. Het gevolg daarvan is een lege staatskas en verdere verpaupering/verarming van het volk. Thans komt de wereld uit een economische crisis, maar Suriname duikt er vol in dankzij het verkwistend en corruptief beleid van de regering Bouterse – Ameerali.
Volgens de top van de regering ging voor de verkiezingen van mei 2015 alles goed met de economie, er was geen sprake van gebrek aan geld. Nu de verkiezingen gewonnen zijn, is er plotseling geen geld. Hoe is dat mogelijk! De regering Bouterse – Adhin, ons “lammetje”, de VP, moet noodmaatregelen treffen. Verhoging van government take op benzine en drastische verhoging van nutsvoorzieningen (zoals gas, elektriciteit en water, en de aanlevering daarvan). Voor ons is dat totaal onbegrijpelijk. Heer vicepresident weet u nog wat Satyamev Jayate, Truth alone triumphs en Satyam Shivam Sundaram, The True, God and The Beautiful betekenen? Keep it in your mind.
Oorzaken van het faillissement van Suriname
Slecht bestuur, armoede

Armoede betekent in ruimere zin sociale uitsluiting. Armoede in engere zin wordt beschouwd als een tekort aan financiële middelen. In Suriname hebben we beide vormen. Ons land heeft te lijden onder slechte of corrupte bestuurders, die vooral er op uit zijn om hun eigen bankrekeningen te spekken. Teveel geld verdwijnt op geheime bankrekeningen dat besteed moet worden aan de bouw van scholen, wegen en fabrieken. Door corruptie en slecht bestuur wordt er te weinig aandacht geschonken aan de gewone bevolking. Hierdoor ontstaat armoede. Armoede is in de eerste plaats een samenlevingsprobleem, dat onder andere veroorzaakt wordt door slecht bestuur, een te laag ontwikkelingsniveau van de bevolking, stijgende lokale kosten, onvoldoende investeringen in onderwijs, tekort aan werkgelegenheid, door landroof en laag inkomen. Ons land kampt met een ongelijke verdeling van de grond. De rijken hebben de meeste domeingronden en voor de kleine man is een kavel van 10 bij 25 m onbetaalbaar. De een mag een koe stelen en de ander mag niet over het hek kijken.
Voor de hand liggende gevolgen van de aangekondigde maatregelen:
 De prijzen zullen stijgen.
 Armoede zal ondragelijk worden.
 De koopkracht zal tot het laagste niveau dalen.
 Het bedrijfsleven zal onherstelbaar vernietigd worden, de aorta van elk natie.
 Gezinnen met lage inkomens, het grootste deel van ons volk, zullen niet uitkomen.
 Corruptie zal verder hoogtij vieren.
 Dagelijkse psychische druk om rond te komen zal voelbaar zijn.
 Eigenwaarde zal in het geding zijn, versterkt door negatieve beeldvorming zowel van de man als van de vrouw.
 Prostitutie, seks bedrijven tegen betaling; besmetting met o.a. het AIDS-virus zal ergere vormen aannemen.
 Criminaliteit vooral jeugdcriminaliteit, het begaan van misdaden zal onherroepelijk toe nemen.
 De kinderopvangen zullen uitpuilen, wegens gebrek aan financiële middelen om de kinderen te verzorgen.
 Tienerzwangerschap zal welig tieren.
 Moorden, suïcides en/of zelfmoordpogingen zullen frequenter voorkomen.
 Gezinsontwrichting zal plaatsvinden.
 Braindrain, het in grote getale wegtrekken van capabele mensen naar elders, zit er ook dik in.
Deze gevolgen zullen voor ons moordend en desastreus zijn. Denk a tori.
Ons probleem is dat wij niet kunnen inzien hoe een financieel en economisch onkundige president de juiste noodmaatregelen kan treffen, wanneer hij vijf jaar lang
heeft gefaald ons land te behoeden tegen corruptie en niet in staat is geweest een adequaat financieel en economisch beleid te voeren. Onze president heeft vijf jaar geluisterd naar de adviezen van quasi financieel-monetaire deskundigen en die zelfde quasi financieel-monetaire deskundigen zullen de president nog vijf jaar adviseren. Wij zien er geen heil in.
Goedgelovige Surinamers, laat u niet nogmaals financieel uitkleden door onze volkspresident en zijn consorten, zij moeten zelf opdraaien voor de door hen veroorzaakte, zogenaamde financiële crisis. Hij moet het geld halen bij de mensen die het geld hebben gestolen en niet bij het onschuldige, naïeve en gemakkelijk te misleiden volk. Dit noemen wij: deception of the public, misleiding van de mensen, volksverlakkerij. Het is een rommelverklaring dat de toestand van de wereldeconomie de oorzaak is van de financiële crisis in Suriname. Onze president, denkt u dat het volk zo naïef of anders gezegd zo stom of dom is om u te geloven? Houd toch op met uw doorzichtige verhalen. Laat u door goed gekwalificeerde deskundige adviseren of informeren. U bagatelliseert onze intelligentie en ons intellect. De prijzen van goud en aardolie dalen sinds 2010, dus had de regering daar rekening mee moeten houden door ook de uitgaven te verlagen. Regeren betekent planmatig kunnen denken en beleid kunnen uitstippelen. Jullie hebben de uitgaven juist verhoogd, met geld gesmeten en Suriname is nu failliet.
Wij vragen u beleefd maar met klem, naar de werkelijke oorzaken van de financiële debacle in het land, opdat wij ook de juiste conclusies kunnen trekken. De noodmaatregelen die de regering Bouterse – Adhin heeft genomen en zal nemen, zijn hopeloos absurd en hemeltergend onrecht. De regering moet de hand in eigen boezem steken, dat is overduidelijk, onmiskenbaar. De regeerders hebben hun mond vol: ze doen alles voor het volk van Suriname, de natie. Wij hebben geen geloof in hun onzin. Laten wij een no-nonsense uiterst zakelijk beleid voeren om ons economie te saneren. Het hoofdbestuur van de vereniging Arya Dewaker vraagt de regering van Suriname het bovenstaande ernstig in ogenschouw te nemen en de voorgenomen maatregelen niet door te voeren. De regering moet uitkijken naar andere mogelijkheden (zie kop-maatregelen). Als de regering toch komt met de aangekondigde maatregelen zullen de consequenties voor ons inderdaad desastreus zijn.
Het hoofdbestuur van de vereniging Arya Dewaker

error: Kopiëren mag niet!